Sáng nay, ngày 09/4/2016, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn danh sách đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số phó thủ tướng chính phủ, 18 bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Trong đó, Ủy viên Trung ương Đảng, ông Nguyễn Chí Dũng đã được Quốc hội phê chuẩn vào vị trí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tân Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Ông Nguyễn Chí Dũng sinh năm 1960, quê quán tại xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có học vị tiến sĩ kinh tế và đã kinh qua nhiều chức vụ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, như: Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài; Phó Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đầu năm 2009, với một quyết định điều động của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Dũng bắt đầu tham gia vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận. Vài tháng sau, trong một kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa 8 đã ra nghị quyết xác nhận kết quả bầu ông Nguyễn Chí Dũng làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 9/2010, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2011, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và ngày 25/1/2014, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm trở lại vị trí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa qua, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Và, hôm nay, ngày 09/4/2016, Quốc hội đã bỏ phiếu và phê chuẩn Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Chí Dũng làm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với 419 phiếu thuận trong tổng số 486 phiếu hợp lệ (4,82%).

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiền nhiệm là ông Bùi Quang Vinh đã được Quốc hội đồng ý miễn nhiệm, với 403/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 81,58%.

Dự kiến, lễ bàn giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ diễn ra vào 8.30 sáng ngày 14/04/2016./.