Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết: Các dự án đường dây truyền tải điện 500kV mạch 3 kéo dài có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc những năm tới. Thủ tướng Chính phủ đã có rất nhiều chỉ đạo quyết liệt và yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thành đưa vào vận hành trong tháng 6/2024. Đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và cũng hết sức khó khăn, đòi hỏi sự tham gia tích cực, đồng bộ của các bộ, ngành Trung ương, chính quyền các địa phương nơi có dự án đi qua và các Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Tập trung các giải pháp gấp rút đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phát triển điện lực chủ trì cuộc họp

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các đại biểu dự họp tập trung trao đổi, thống nhất các giải pháp để nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án. Đồng thời, thống nhất thời điểm các địa phương hoàn thành việc rà soát, cập nhật hướng tuyến dự án vào quy hoạch tỉnh; cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan trên địa bàn để có thể tiến hành giải phóng mặt bằng, triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo EVNNPT, EVN và các địa phương về tình hình, tiến độ triển khai các dự án; ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, các đại biểu dự họp đều thống nhất nhận định: Các dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia (nhất là đối với khu vực Miền Bắc), đồng thời còn là vấn đề chính trị, an ninh, an toàn quốc gia, trật tự an toàn xã hội; vì vậy, cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 6 năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung các giải pháp gấp rút đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3
Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú báo cáo tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung khẩn trưởng triển khai các giải pháp, để đẩy nhanh các công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Cụ thể, theo chỉ đạo của Bộ trưởng, EVN và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia khẩn trương hoàn tất hồ sơ các dự án trong tháng 7/2023, bảo đảm chất lượng theo đúng quy định để trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án trong tháng 8/2023 và phê duyệt Dự án đầu tư trong tháng 9/2023; sau khi dự án đầu tư được phê duyệt, cần khẩn trương làm việc, thống nhất với các địa phương để triển khai các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng thực hiện dự án và chậm nhất đến tháng 6/2024 phải hoàn thành dự án, đưa vào vận hành theo đúng tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tập trung các giải pháp gấp rút đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3
Các đơn vị và địa phương báo cáo về tình hình triển khai dự án theo hình thức trực tuyến

Đối với UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua, giữ đúng hướng tuyến của dự án đã được cập nhật, thống nhất với EVNNPT và EVN để khẩn trương cập nhật vào Quy hoạch tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan của địa phương theo quy định; khẩn trương hoàn tất các thủ tục chuyển đổi đất lúa, đất rừng ngay sau khi dự án được duyệt; đồng thời, tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện tái định cư (nếu có) nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất để triển khai thi công.

Đối với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương (Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực), cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ đầu tư để tiến hành song song các công việc liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án. Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực phối hợp với EVNNPT và EVN để xây dựng biểu đồ tiến độ cụ thể các bước công việc cần triển khai nhằm bảo đảm hoàn thành dự án trong tháng 6/2024; đồng thời, tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo để thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Tập trung các giải pháp gấp rút đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo triển khai dự án đúng tiến độ được giao

Đối với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, người đứng đầu Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, đôn đốc EVN, EVNNPT triển khai thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ được giao; đồng thời, thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và chủ đầu tư trong quá trình hoàn tất các thủ tục đầu tư và thực hiện dự án để các công việc được triển khai một cách nhanh chóng, hiệu quả. Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lưu ý EVN, EVNNPT và các địa phương cần làm tốt công tác truyền thông để người dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích to lớn của dự án, từ đó ủng hộ, đồng thuận trong quá trình triển khai, thực hiện dự án quan trọng này./.