Cụ thể là, trong tháng 10/2018, sản lượng tiêu thụ ô tô đạt 28.899 chiếc, tăng 21% so với tháng trước và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017. Trong tháng này, doanh số xe du lịch đạt 21.288 chiếc, tăng 25% so với tháng trước; xe thương mại đạt 7.096 chiếc tăng 7%; xe chuyên dụng đạt 515 chiếc, tăng 31% so với tháng trước (Biểu đồ). Tính đến hết tháng 10/2018, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 214.466 chiếc. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 13%; xe thương mại giảm 19% và xe chuyên dụng giảm 434% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016, năm 2017 và 10 tháng 2018

Trong tháng 10/2018, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 17.599 xe, tăng 2% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 11.300 xe, tăng 46% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 10/2018, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 11% trong khi xe nhập khẩu giảm 22% so với cùng kỳ năm 2017.

Nhìn vào sản lượng tiêu thụ trong 10 tháng đầu năm 2018 cho thấy, sản lượng tiêu thu ô tô của toàn thị trường đã có sự bứt phá. Đáng chú ý là trong 2 tháng gần đây, sản lượng tăng lên đáng kể, đặc biệt trong tháng này, sản lượng tiêu thụ đạt mức cao nhất từ đầu năm 2018, cũng như trong 3 năm qua.

Đối với các thành viên VAMA, mức tiêu thụ cũng cho thấy, hầu hết các thành viên đều có sự gia tăng sản lượng trong tháng này. Đáng chú ý, trong tháng này, các thành viên như: Thaco, Toyota, Honda, GM Vietnam... có sự bứt phá về sản lượng tiêu thụ. Đặc biệt có sự thay đổi vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tiêu thụ xe. Theo đó, Toyota vươn lên vị trí số 1, đẩy Thaco xuống vị trí thứ 2. Cụ thể, trong tháng 10/2018, sản lượng tiêu thụ đạt 28.041 chiếc, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2017 và 17% so với tháng trước. Chi tiết như sau: Toyota đạt 8.426 chiếc, chiếm 30%, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2017, tăng 35% so với tháng trước; Sản lượng tiêu thụ của Thaco đạt 8.175 chiếc, chiếm 29,2% thị phần tiêu thụ ô tô trên cả nước, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 16% so với tháng trước; Ford đạt 2.574 chiếc, chiếm 9,2%, tăng 13% và tăng 11% so với tháng trước; Honda đạt 3.475 chiếc, chiếm 12,4%, tăng 244% và tăng 47%; GM Vietnam đạt 1.272 chiếc, tăng 62% và giảm 5%.../.