Ngày 10/4 tới, BSC triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021 để thông qua nhiều nội dung quan trọng. Theo phương án kinh doanh được ông Nguyễn Duy Viễn, Tổng giám đốc BSC trình đại hội, thì năm nay Công ty đặt mục tiêu đạt 180 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 11% so với kết quả thực hiện năm 2020. BSC đặt mục tiêu tiếp tục có mặt trong TOP 10 công ty chứng khoán chiếm thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lớn nhất trên sàn HOSE trong năm nay, với tỷ trọng 3,42%.

BSC nỗ lực để trong năm 2021 tiếp tục có mặt trong TOP 10 công ty chứng khoán chiếm thị phần giao dịch cổ phiếu lớn nhất sàn HOSE. Ảnh: BSC

Để đạt mục tiêu kinh doanh trên, trong năm nay, BSC gia tăng cung cấp các sản phẩm theo chuỗi, nhằm cung ứng một hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng cho khách hàng trong hệ sinh thái chung của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). BSC còn tăng cường số hoá trong các sản phẩm, dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng giao dịch ổn định, gia tăng hiệu quản lý tài chính.

Để gia tăng năng lực tài chính cho triển khai các chiến lược kinh doanh mới, BSC còn có tham vọng phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tài chính, nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ tối đa thêm 53,85% so với với hiện tại trong năm nay hoặc quý I/2022. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, vốn điều lệ của BSC là 1.220,7 tỷ đồng.

Là thành viên có trách nhiệm với thị trường, để góp phần giảm quy mô số lệnh giao dịch trong phiên trên sàn HOSE, qua đó giảm thiểu phát sinh tình trạng nghẽn lệnh, Hội đồng quản trị của BSC trình đại hội thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn HOSE sang sàn HNX. Việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu BSI trong thời gian sớm nhất, theo Công ty là nhằm bảo vệ cổ đông, nhà đầu tư. Theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn niêm yết và nghĩa vụ công bố thông tin của một công ty đại chúng niêm yết trên HOSE, nên về bản chất việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu chỉ là sự thay đổi môi trường và nền tảng hạ tầng giao dịch cổ phiếu./.