Theo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, thị trường UPCoM trong tháng 8/2022 ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân đạt xấp xỉ 55,03 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 941 tỷ đồng/phiên, tăng lần lượt 22,61% về khối lượng giao dịch và 26,81% về giá trị giao dịch so với tháng trước.

Trong đó, phiên giao dịch ngày 26/8 được ghi nhận là phiên có khối lượng giao dịch cao nhất trong tháng 8/2022, với 87,65 triệu cổ phiếu được giao dịch, tăng 25,7% so với mức cao nhất của tháng trước. Phiên giao dịch ngày 11/8 có giá trị giao dịch cao nhất trong tháng qua khi đạt hơn 1.200 tỷ đồng.

Chỉ số UPCoM Index tăng điểm mạnh ngay trong tuần đầu của tháng 8, đạt mức cao nhất 93,59 điểm vào ngày 25/8/2022 và đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt 92,44 điểm, tăng 3,16% so với tháng trước.

Thanh khoản thị trường UPCoM tăng 26,81%

Về giá giao dịch của các cổ phiếu, tăng giá mạnh nhất là mã chứng khoán CFV của Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi, với giá đóng cửa cuối kỳ đạt 22.700, tăng hơn 183% so với giá đóng cửa đầu kỳ.

Đứng thứ 2 trong danh sách tăng giá là mã chứng khoán BTH của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội, với giá đóng cửa cuối kỳ đạt 22.500, tăng hơn 136%.

Trong nhóm những mã chứng khoán tăng giá mạnh nhất còn có các cổ phiếu nổi bật khác là DXL của Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn, TAW của Công ty cổ phần Cấp nước Trung An, HD2 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà HUD2.

Về khối lượng giao dịch, 5 cổ phiếu được được giao dịch nhiều nhất trong tháng 8 là BSR, SBS, VHG, C4G, OIL, với khối lượng giao dịch lần lượt là 242 triệu cổ phiếu, 79 triệu cổ phiếu, 62 triệu cổ phiếu, 41 triệu cổ phiếu, 39 triệu cổ phiếu.

Về đối tượng nhà đầu tư tham gia thị trường, trong tháng 8, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giảm mạnh, với tổng khối lượng giao dịch đạt 26,5 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 929 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 9% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào đạt 365 tỷ đồng và bán ra 594 tỷ đồng, tính chung trong tháng 8/2022, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 228 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất trong tháng 8 vừa qua là QNS, ACV, LTG, BSR, VEA, với khối lượng giao dịch lần lượt là 1,3 triệu cổ phiếu, 1,1 triệu cổ phiếu, 827 nghìn cổ phiếu, 747 nghìn cổ phiếu, 651 nghìn cổ phiếu.

Các cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất là BSR, QNS, VEA, QTP, CSI, với khối lượng giao dịch lần lượt là 11,9 triệu cổ phiếu, 3 triệu cổ phiếu, 549 nghìn cổ phiếu, 317 nghìn cổ phiếu, 300 nghìn cổ phiếu cổ phiếu.

Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán thành viên trong tháng 8/2022 có giá trị giao dịch đạt 129 tỷ đồng, trong đó giá trị mua ròng đạt 26 tỷ đồng.

Thị trường UPCoM tháng 8 đón nhận thêm 8 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới, đồng thời có 7 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch.

Tại thời điểm cuối tháng 8/2022, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường đạt 858 doanh nghiệp, với giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 390.000 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại ngày 31/8/2022 đạt 1,22 triệu tỷ đồng, tăng 1,82% so với tháng trước./.