Cụ thể, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm giao Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức 6 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Theo kế hoạch,12 tỉnh/thành phố trong cả nước sẽ được tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm, gồm: Hà Nội, Ninh Bình; Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Phú Yên, Cần Thơ, Sóc Trăng, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Gia Lai, Kon Tum.

Thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh/thành trong cả nước

Đoàn số 1: Cục An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - C49 (Bộ Công an), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Pasteur Nha Trang tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Khánh Hòa, Phú Yên.

Đoàn số 2: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Bộ Khoa học Công nghệ), Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Gia Lai, Kon Tum.

Đoàn số 3: Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) chủ trì phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường – C49 (Bộ Công an), Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Hà Nội, Ninh Bình.

Đoàn số 4: Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Cần Thơ, Sóc Trăng.

Đoàn số 5: Cục Thú y chủ trì, phối hợp với Tổng Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Bộ Khoa học và Công Nghệ), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Viện Y tế Công cộng Tp. Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Tp. Hồ Chí Minh, Long An.

Đoàn số 6: Thanh tra Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Cục Thú y, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc Gia tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Bên cạnh 6 Đoàn liên ngành Trung ương, các Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương giao các đơn vị chức năng thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các tỉnh, thành phố nhằm triển khai hiệu quả Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018.

Theo kế hoạch, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 diễn ra từ ngày 15/04 đến 15/05 trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực về các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, nhằm rà soát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần đảm bảo các yêu cầu như: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận sức khỏe, Hồ sơ công bố hợp quy./.