“Năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 78.607 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 875.720 hồ sơ khai thuế; kiến nghị xử lý tài chính 78.217 tỷ đồng; số tiền đã thu 11.861,7 tỷ đồng…”, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường cho biết, tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra tài chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Bộ Tài chính đã lưu hành 19 kết luận thanh tra và báo cáo 18 cuộc kiểm tra; kiến nghị xử lý tài chính 3.097 tỷ đồng, trong đó: Kiến nghị nộp ngân sách nhà nước 624 tỷ đồng; giảm trừ dự toán, giảm trừ cấp phát kinh phí 48,4 tỷ đồng; giảm trừ dự toán, quyết toán kinh phí, không thanh toán 45 tỷ đồng; kiến nghị khác 2.333 tỷ đồng; ban hành 78 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 2,98 tỷ đồng. Các đơn vị đã thực hiện kiến nghị nộp ngân sách nhà nước là 235,5 tỷ đồng.

Năm 2022, Bộ Tài chính đã tổ chức tiếp công dân tại trụ sở 448 lượt với 1.346 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu về việc thu thuế, ấn định thuế không đúng quy định; chính sách về đền bù giải tỏa đất đai, đề nghị thanh toán nợ dân; tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán, thanh toán tiền mua bảo hiểm...

Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý tài chính 78.217 tỷ đồng
Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường cho biết, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra trong sạch; xử lý nghiêm các hành vi, thái độ hách dịch, gây phiền hà cho đối tượng thanh tra (ảnh: mof)

Về kế hoạch triển khai công tác thanh tra năm 2023, ông Trường khẳng định công tác thanh tra cần nâng cao tính chủ động và đề xuất các phương án xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh tra.

Để tổ chức triển khai khai có hiệu quả Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023 đã được phê duyệt, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị cần chủ động xây dựng phương án triển khai, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức triển khai thực hiện về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra theo đúng quy định; tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, làm rõ nguyên nhân việc thực hiện chậm hoặc thực hiện thiếu triệt để, đồng thời có kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục.

Công tác thanh tra tiếp tục chú trọng thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế, hải quan và trong toàn ngành; tăng cường đẩy mạnh phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý rủi ro và các phần mềm phân tích, phân loại đối tượng nộp thuế, kê khai hải quan theo mức độ rủi ro, nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm mới của đối tượng, qua đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chống các hành vi gian lận; hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý thông tin phục vụ thanh tra, kiểm tra ngành Tài chính, như kiểm tra trực tuyến thông qua các hệ thống thông tin nghiệp vụ của ngành và hệ thống camera giám sát; nâng cấp ứng dụng phần mềm phân hệ phân tích rủi ro theo Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro…

“Thanh tra ngành Tài chính tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong ngành Tài chính và với các cơ quan chức năng khác như cơ quan Cảnh sát điều tra, Tòa án, Kiểm toán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước..., để phát hiện sớm các trường hợp vi phạm về quản lý tài chính, quản lý tài sản, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước để ngăn chặn, xử lý kịp thời. Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra trong sạch, vững mạnh, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới; xử lý nghiêm các hành vi, thái độ hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà cho đối tượng thanh tra, cho người dân, doanh nghiệp...”, ông Trường cho hay./.