Trong nửa đầu năm nay, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã tiến hành kiểm tra 281.209 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 5.329 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính hơn 25.863 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 5.131 tỷ đồng, kiến nghị tài chính khác trên 20.731 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 1.279 tỷ đồng...

Theo Bộ Tài chính, riêng Thanh tra Bộ đã thực hiện 17 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính hơn 5.010 tỷ đồng tại 8 đơn vị...

Trong lĩnh vực chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã thực hiện 8 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 1 cuộc theo kế hoạch và 7 cuộc đột xuất. Qua thanh tra, kiểm tra, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 đơn vị vi phạm, với số tiền xử phạt vi phạm là 450 triệu đồng. Thông qua hệ thống giám sát thường xuyên, ngành Chứng khoán đã phát hiện và ban hành 127 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 27 tổ chức và 100 cá nhân, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 5,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra nội bộ tại các đơn vị, góp phần ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong thực hiện công vụ của cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành. Qua đó, 6 tháng đầu năm nay, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 502 cuộc kiểm tra nội bộ, qua kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính hơn 133,3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 43 tổ chức và 172 cá nhân.

Liên quan đến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Trần Huy Trường, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết thanh tra ngành Tài chính tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đã được phê duyệt; đồng thời đảm bảo lực lượng dự phòng đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Đảm bảo hoạt động giám sát Đoàn thanh tra theo đúng quy định của Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ để đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra ngành Tài chính thực hiện 28.385 cuộc thanh, kiểm tra
Ông Trần Huy Trường, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính. Ảnh: MOF

“Tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, làm rõ nguyên nhân việc thực hiện chậm hoặc thực hiện thiếu triệt để, đồng thời có kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong nội bộ ngành Tài chính và giữa Bộ Tài chính với các cơ quan chức năng khác như cơ quan cảnh sát điều tra, Ngân hàng Nhà nước... nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực thuế và các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa...”, ông Trường cho hay./.