Theo đó, có 6 dự án BOT và BT bị thanh tra gồm: Dự án xây dựng cầu Phú Mỹ; dự án đường kết nối cầu Phú Mỹ; dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc; dự án xa lộ Hà Nội; dự án cầu Bình Triệu 2 và dự án xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào khu công nghiệp Phú Hữu.

6 dự án BPT, BT tại TP. Hồ Chí Minh được thanh tra sai phạm trên 2.100 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ cho biết, về xây dựng danh mục và công bố danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư, UBND Thành phố đã không thực hiện xấy dựng danh mục dự án, không thực hiện công bố danh mục dự án hoặc thực hiện công bố chậm (riêng dự án xậy dựng cầu Phú Mỹ không kiến nghị để đưa vào danh mục công bố dự án). Công tác lựa chọn nhà đầu tư chủ yếu thực hiện theo hình thức chỉ ddinjj thầu (Dự án Quốc lộ 1A, đoạn An Sương – An Lạc và Dự án Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu Công nghiệp Phú Hữu có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ) không theo đúng quy định của pháp luật về chỉ định nhà đầu tư. Điều này dẫn đến việc không phát huy được nguồn lực của xã hội, không tạo tính cạn tranh giữa các nhà đầu tư, khó có thể xác định việc lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực tài chính và kinh nghiệm tốt nhấ, không tạo sự công bằng cho các doanh nghiệp và tính hiệu quả của dự án khi triển khai.

Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án khả thi. UBND Thành phố đã tổ chức lập dự án khả thi hoặc chỉ đạo nhà đầu tư lập dự án đầu tư, tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án khả thi, triển khải thực hiện hoặc để cho các đơn vị thực hiện chưa đầy đủ, chậm trễ, sai quy định. Cụ thể là: nội dung dự án thiếu sự cần thiết phải đầu tư, phương án so sánh... (Dự án xây dựng cầu Phú Mỹ, Dự án Xây dựng đường kết nối vào cầu Phú Mỹ); không lập hồ sơ và báo cáo thẩm định dự án điều chỉnh (Dự án Xây dựng cầu Phú Mỹ); chậm lập thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án (Dự án xây dựng đường kết nối vào cầu Phú Mỹ); để nhà đầu tư phê duyệt dự án vượt thẩm quyền (Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội); phê duyệt chưa đảm bảo đầy đủ, thiếu chính xác, tăng sai tổng mức đầu tư (Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn An Sương – An Lạc, Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội, Dự án Xây dựng đường kết nối vào cầu Phú Mỹ, Dự án Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu Công nghiệp Phú Hữu). Điều này dẫn đến việc đánh giá dự án chưa đảm bảo mang tính chính xác, khách quan.

Bên cạnh đó, Theo Thanh tra Chính phủ, trong công tác ký kết hợp động, Thành phố thực hiện thiếu thủ tục, điều khoản mâu thuẫn, sai quy định, thiếu phương án huy động vốn, chưa đủ giấy tờ cam kết của ngân hàng hoặc nhà cấp vốn; phương án hoàn vốn bao gồm cả thuế VAT vào phương án tài chính làm kéo dài thời gian thu phí. Những vấn đề trên dẫn đến thời gian khai thác thu phí, hoàn vốn không đúng quy định. Các vị phạm này thuộc trách nhiệm của UBND Thành phố, trực tiếp là Sở Giao thông Vận tải và Tổ công tác liên ngành của Thành phó thực hiện công tác đàm phán.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng nều ra nhiều sai phạm khác, như: Hầu hết các dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng không đúng tiến độ đề ra, năng lực chủ đầu tư còn yếu, thiếu vốn thanh toán cho nhà thầu, bảo lãnh vay vốn nước ngoài bị chậm; Một số dự án không thực hiện đúng quy định, không lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đầu thầu, thẩm định kết quả trúng thầu nhưng cơ quan có thẩm quyền không kiểm tra việc đăng tải thông tin; Nhà đầu tư lập hồ sơ quyết toán dự án chậm, không phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư nhưng đã lập hồ sơ đề nghị quyết toán dự án; Nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chưa thực hiện đúng các điều khoản hợp đồng để công trình vận hành theo đúng thiết kế; bảo dưỡng khoán gọn nhưng thực hiện thường thấp hơn phương án trong hợp đồng.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và TP. Hồ Chí Minh xem xét kiểm điểm, xử lý tránh nhiệm cá nhân, tập thể vi phạm pháp luật liên quan đến các dự án trên và xử lý khoản tiền sai phạm theo kết quả thanh tra là 2.172 tỷ đồng. Trong đó: Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh tổng mức đầu tư của các dự án với giá trị là 1.467.627,94 triệu đồng (phê duyệt không đúng thẩm quyền 1.400.000 triệu đồng; phê duyệt tăng sai 67.627,94 triệu đồng)./.