Chia sẻ rõ hơn về vấn đề này, tại hội thảo “Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước góc nhìn của nhà đầu tư nước ngoài”, ông Vương Toàn, Phó Tổng Giám đốc Habeco cho biết, Habeco có những văn bản đề đạt hợp tác chiến lược với Carlsberg từ năm 2007, trước khi cổ phần hóa năm 2008. Sau này khi IPO lần đầu cũng đã có thỏa thuận về hợp đồng mua bán cổ phần. Khi so sánh với các văn bản hiện tại thì có nhiều cái vướng, với nhà đầu tư trước hết là phải thực hiện đàm phán, thống nhất xong được quyền ưu tiên mua trong quá trình thoái vốn.

Theo Phó Tổng Giám đốc Habeco, khi đàm phán, thống nhất xong được quyền ưu tiên mua đó mới có thể thỏa thuận tốt hơn các nội dung khác. Có như vậy mới đảm bảo công khai, minh bạch, đảm bảo giá trị mang lại cho Nhà nước lớn nhất và đảm bảo giá trị thương hiệu của Habeco.

Thoái vốn nhà nước tại Habeco vẫn vướng ở khâu đàm phán với Carlsberg

Ông Toàn cho hay: “Quá trình này luôn được đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương cũng như tham vấn các cơ quan của Bộ Tư pháp. Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi sẽ có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về vấn đề đàm phán với Carlsberg trước ngày 15/11/2017”.

Về quá trình đàm phán với Carlsberg, ông Vương Toàn cho biết: “Chúng tôi cũng trao đổi rất nhiều với Carlsberg, cho tới thời điểm hiện tại đã có 9 phiên làm việc. Ngoài quyền ưu tiên mua, Carlsberg mong muốn ít nhất sẽ nắm 51% cổ phần của Habeco”.

“Tuy nhiên, cái vướng đó là nhà đầu tư nước ngoài không được mua quá 49% cổ phần của doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện, bởi hiện Habeco có các thành viên gồm: lương thực, bất động sản và ngành rượu. Những vướng mắc liên quan tới quá trình đàm phán với Carlsberg, chúng tôi sẽ có đề nghị lên các cấp có thẩm quyền để có phương án cụ thể”, Phó Tổng Giám đốc Habeco nói.

Trước đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan tập trung đàm phán, xử lý dứt điểm vướng mắc trong thỏa thuận hợp tác chiến lược với Carlsberg Breweies A/S để làm cơ sở cho việc chuyển nhượng cổ phần nhà nước tại Habeco, trên cơ sở đó báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11/2017./.