Trong đó, Gelex có chủ trương cơ cấu lại danh mục các dự án điện đã vận hành trong hệ thống thông qua việc thoái tối đa hoặc toàn bộ cổ phần/phần vốn góp tại các công ty dự án điện này cho các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng. Gelex đang trong quá trình làm việc, thương thảo để đi đến thống nhất và hoàn tất giao dịch với nhà đầu tư nước ngoài.

Gelex đàm phán với nhà đầu tư ngoại sớm hoàn tất giao dịch thoái vốn các dự án điện
Các trụ điện gió tại Dự án Nhà máy điện gió Gelex 1, 2, 3 tại Quảng Trị

Gelex có 5 dự án điện gió tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, bao gồm: Dự án nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3 (gồm 12 turbine với tổng công suất lắp đặt 50MW); và các Dự án nhà máy điện gió GELEX 1, 2, 3 đã được công nhận vận hành thương mại, đủ điều kiện để được hưởng giá điện ưu đãi (8,5 cents/kWh trong vòng 20 năm, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) – theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg, ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

Các dự án điện gió của Gelex được tài trợ bởi BIDV, VietinBank, và đồng tài trợ bởi Ngân hàng Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Cộng hòa Liên bang Đức theo hình thức tín dụng xuất khẩu (ECA) với tổ chức bảo hiểm là Euler Hermes.Với hình thức tín dụng này, các dự án được tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp với thời gian cho vay dài. Cùng với các dự án trước đó, Gelex đã có tổng cộng 260 MW điện đi vào vận hành với tổng sản lượng điện của các nhà máy ước đạt khoảng 700 triệu kWh/năm, dự kiến nâng tổng công suất năng lượng tái tạo sở hữu đến năm 2025 lên 800 MW.

Gelex đang đẩy nhanh tiến trình tái cấu trúc, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Ghi nhận tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Gelex đạt 52,619 tỷ đồng, tăng 0,4% so với thời điểm đầu năm nay. Cơ cấu tài sản, nguồn vốn ổn định.

Để thích ứng với giai đoạn mới, Gelex đã có những chủ trương mới như: đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn toàn cầu để mở rộng thị trường, sản phẩm trong chuỗi giá trị các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn; tiếp tục công tác nghiên cứu đầu tư các dự án điện gió tiềm năng; trao đổi cơ hội hợp tác với một số đối tác và xem xét các dự án mới./.