Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương khi chủ trì Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chiều 9/10.

Thông qua Quy hoạch 2021-2030: Tạo thêm năng lượng để Thừa Thiên Huế bứt phá, phát triển bền vững
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nêu yêu cầu, những thách thức, điểm nghẽn lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua cần được nhận diện và tập trung xử lý trong bản quy hoạch lần này để tận dụng được thời cơ bứt phá cả về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, tạo thêm năng lượng để Thừa Thiên Huế bứt phá phát triển bền vững trong thời gian tới. Ảnh: MPI

Phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua chưa có bước bứt phá, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế

Tỉnh Thừa Thiên Huế có rất nhiều lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có được Về kinh tế: Thừa Thiên Huế là tỉnh thuộc khu vực vùng biển và ven biển Trung Trung Bộ với 128 km chiều dài bờ biển tiếp cận với ngư trường biển Đông. Tỉnh có vị trí cửa ngõ thông thương ra biển của tuyến hành lang xuyên Ả Đông - Tây qua Bắc Thái Lan - Nam Lào - Miền Trung Việt Nam; có lợi thế kết nối, giao lưu kinh tế thương mại, hàng hải ba miền Bắc - Trung - Nam, kết nối hình thành vành đai kinh tế ven biển Miền Trung.

Vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai có diện tích lớn nhất Đông Nam Á là một danh lam thắng cảnh riêng có của tỉnh, có nhiều tiềm năng to lớn về phát triển kinh tế biến và du lịch.

Về văn hóa, Thừa Thiên Huế nói chung và cố đô Huế nói riêng là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có vị trí đặc biệt, rất đặc sắc về con người và truyền thống văn hóa, lịch sử. Thừa Thiên Huế là địa điểm du lịch hấp dẫn với nền văn hóa vô cùng đặc sắc, là sự hòa quyện của văn hóa đô thị với văn hóa làng, chùa; văn hóa cung đình với văn hóa dân gian.

Về tự nhiên, tinh có nhiều bãi biển đẹp như Lăng Cô, Thuận An, Cảnh Dương; điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đa dạng, phong phú với nhiều động, thực vật quý hiếm.

Với nhiều tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh, cơ hội nổi trội, Thừa Thiên Huế hội tụ đủ các điều kiện để phát triển nhanh và bền vững, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54NQ/TW của Bộ Chính trị: Là trung tâm văn hóa - du lịch; giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; khoa học - công nghệ; y tế chuyên sâu của cả nước, khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Trong giai đoạn vừa qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế có mức tăng trưởng khá, bình quân đạt trên 7%/năm; môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, là một trong các địa phương tiện phong và dẫn đầu về xây dựng Chính quyền điện tử và các dịch vụ đô thị thông minh.

Đáng chú ý năm 2021, năm 2022 công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã đạt được các kết quả vượt bậc, thuộc nhóm đứng đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các chỉ số xếp hạng cấp tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng chỉ rõ những điểm còn hạn chế trong phát triển của Thừa Thiên Huế. Đó là việc phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua chưa có bước bứt phá, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có của tỉnh; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chưa thấy rõ mối quan hệ gắn bó giữa kinh tế và văn hóa, chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển; kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư và xây dựng hiện đại, đồng bộ; đô thị hóa và hệ thống đô thị phát triển còn chậm, chưa thể hiện thực sự rõ nét bản sắc đô thị Huế....

Thông qua Quy hoạch 2021-2030: Tạo thêm năng lượng để Thừa Thiên Huế bứt phá, phát triển bền vững
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Những điểm nghẽn lớn trong phát triển cần được nhận diện và tập trung xử lý trong quy hoạch

“Những thách thức, điểm nghẽn lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua cần được nhận diện và tập trung xử lý trong bản quy hoạch lần này để tận dụng được thời cơ bứt phá cả về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, tạo thêm năng lượng để Thừa Thiên Huế bứt phá phát triển bền vững trong thời gian tới”, Thứ trưởng chỉ rõ.

Phó Chủ tịch hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế được lập và hoàn thiện trên cơ sở Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 đã đặt mục tiêu: Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; đồng thời tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định “Phát triển thành phố Huế trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật của vùng”. Mặt khác, Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia cũng đã xác định tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong vùng động lực miền Trung.

“Đây chính là cơ hội để tỉnh Thừa Thiên Huế xác định sứ mệnh của tỉnh; do vậy, quy hoạch tinh lần này cần phải xây dựng một mô hình tổ chức không gian phát triển hiệu quả và có tính kết nối cao nhằm khơi dậy những động lực tăng trưởng mới dựa trên các nền tảng hiện hữu và khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế sẵn có”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, Quy hoạch tỉnh có tầm quan trọng đặc biệt, là quy hoạch có tính chất bản lề, sau khi quy hoạch được phê duyệt sẽ tạo ra khung pháp lý cao nhất, hành lang vững chắc cho sự phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của tỉnh; là cơ sở, tiền đề để hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tạo không gian phát triển mới; từng bước giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa; giữa bảo tồn, giữ gìn truyền thống và phát huy các giá trị di sản; giữa phát triển đô thị di sản và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho biết, tỉnh đã bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển của Quy hoạch tổng thể Quốc gia; các quy hoạch ngành Quốc gia, Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đặc biệt là Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để lập quy hoạch đảm bảo việc tích hợp các quy hoạch có liên quan.

Thông qua Quy hoạch 2021-2030: Tạo thêm năng lượng để Thừa Thiên Huế bứt phá, phát triển bền vững
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết các nội dung chính của Quy hoạch thời kỳ 2025-2030.

Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, các nội dung chính của Quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Theo Quy hoạch, đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao.

Tầm nhìn đến năm 2050, Thừa Thiên Huế - thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng văn hóa, di sản, xanh, bản sắc Huế, thông minh, hướng biển, thích ứng và bền vững; là đô thị lớn thuộc nhóm có trình độ phát triển kinh tế ở mức cao của cả nước; hướng tới thành phố Festival, trung tâm văn hóa - du lịch, giáo dục, khoa học công nghệ và y tế chuyên sâu đặc sắc của cả nước và châu Á; là điểm đến an toàn, thân thiện, xứ sở của hạnh phúc và tràn đầy năng lượng.

Các chỉ tiêu phát triển về kinh tế như sau:

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2030 là 9-10%/năm, trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,5-4%/năm; Công nghiệp xây dựng 10-11%/năm; Dịch vụ 11,5-12,5%/năm;

(2) Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 5-7%; Công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 33-35%; Dịch vụ chiếm khoảng 54-56% và Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 7-8%;

(3) GRDP bình quân đầu người đạt 6.000 -7.000 USD/người;

(4) Đóng góp vào GRDP một số lĩnh vực kinh tế quan trọng: Kinh tế số khoảng 30%, Kinh tế biển khoảng 35-40%; Mức đóng góp năng suất của các nhân tố tổng hợp (TFP) trên 50%;

(5) Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân giai đoạn 2021-2030 khoảng 10%/năm;

(6) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt trên 7-8%/năm;

(7) Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 70%

(8) Thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số chuyển đổi số (DTI).

Thông qua Quy hoạch 2021-2030: Tạo thêm năng lượng để Thừa Thiên Huế bứt phá, phát triển bền vững
Quy hoạch tỉnh sẽ xác định rõ không gian phát triển cho đô thị Huế . Ảnh: Đình Hoàng

Thông qua Quy hoạch Thừa Thiên Huế 2021-2030 với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung

Tại Hội nghị, các chuyên gia, thành viên Hội đồng thẩm định và đại diện các bộ, ngành cũng đã đóng góp ý kiến hoàn thiện quy hoạch, bản đồ và cơ sở dữ liệu. Nội dung góp ý liên quan đến việc phân tích, đánh giá bổ sung hiệu quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hiệu quả kinh tế - xã hội của các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn; tính liên kết vùng; làm rõ, rà soát, bổ sung một số điểm mạnh, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội…

Góp ý cho dự thảo Quy hoạch, PGS, TS. Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển gợi ý rằng, tỉnh cần chọn những hướng đột phá phù hợp, ví dụ phát triển kinh tế biển; lựa chọn mũi nhọn phát triển phải đặt trong mối tương quan, so sánh với các tỉnh, thành khác. Từ đó, nêu rõ những lý do hạn chế, khó khăn để có lộ trình, giải pháp phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, Quy hoạch tỉnh có tầm quan trọng đặc biệt, là quy hoạch có tính chất bản lề, sau khi quy hoạch được phê duyệt sẽ tạo ra khung pháp lý cao nhất, hành lang vững chắc cho sự phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của tỉnh; là cơ sở, tiền đề để hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tạo không gian phát triển mới; từng bước giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa; giữa bảo tồn, giữ gìn truyền thống và phát huy các giá trị di sản; giữa phát triển đô thị di sản và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương.

Còn TS. Phạm Hoài Chung, thành viên phản biện Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thì cho rằng, để đảm bảo chất lượng quy hoạch, tỉnh cần làm rõ hơn các mục tiêu phát triển, đặc biệt là xác định rõ mục tiêu quy hoạch lĩnh vực giao thông vận tải. Trong lĩnh vực này có nhiều chỉ tiêu quan trọng cho sự phát triển của đô thị Huế trong tương lai.

Liên quan quan đến xác định hành lang kinh tế, và không gian phát triển. Tỉnh nên chọn một hoặc hai trục phát triển chính.

Đối với việc đầu tư hạ tầng giao thông, phải xác định được lộ trình đầu như thế nào. Ngoài ra, bổ sung một số danh mục về bến thủy nội địa, cảng cạn; làm rõ giới hạn phát triển điện gió ở một số địa phương để tránh xung đột với luồng hàng hải.

Còn KTS. Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhấn mạnh rằng, đô thị Huế có ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt qua các kỳ festival, Huế đã tạo nên thương hiệu riêng có.

Tại đề án Quy hoạch tỉnh, Thừa Thiên Huế cần xác định rõ hơn nữa về tính liên kết vùng, làm rõ sự tác động, ảnh hưởng khi đặt trong mối quan hệ với các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là TP. Đà Nẵng và Quảng Trị.

Huế đang nằm ở vị trí của chuỗi văn hóa di sản thế giới và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Chính vì vậy, Huế cần tạo dựng vai trò trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm. Liên kết với các tỉnh, thành khác để tạo ra tính bổ sung, tương trợ và cùng phát triển.

“Đối với tiềm năng của Thừa Thiên Huế, quy hoạch làm thế nào phát huy được giá trị của hệ thống đầm phá Tam Giang, liên kết với khu vực Chân Mây – Lăng Cô và Bạch Mã. Riêng tác động môi trường cũng cần có đánh giá tại đầm Lập An”, vị chuyên gia này lưu ý đơn vị tư vấn.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định thông báo kết quả bỏ phiếu và cho biết, Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung.

Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu, hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh; xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình cụ thể toàn bộ ý kiến tham gia bằng văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy viên phản biện; ý kiến tham gia của thành viên Hội đồng thẩm định tại hội nghị này để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh (bao gồm cả nội dung đánh giá môi trường chiến lược) theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương lưu ý, tỉnh bổ sung làm rõ việc triển khai, phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc xây dựng nội dung đưa vào quy hoạch; việc tích hợp nội dung đề xuất vào quy hoạch và việc xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện; làm rõ việc triển khai đồng thời giữa quá trình lập quy hoạch và lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch...

Thứ trưởng cũng lưu ý về phương án phát triển các ngành, lĩnh vực và tổ chức không gian phát triển đã phù hợp và có tính đột phá để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; là trung tâm của vùng và cả nước về văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ theo mục tiêu mà Nghị quyết 54/NQ-TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

"Tỉnh cần hoàn thiện trong thời gian sớm nhất để trình phê duyệt”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định./.