Cụ thể là, cả nước có 1.219 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký là 7,87 tỷ USD, tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, có 389 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,46 tỷ USD, tăng 82,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 8 tháng đầu năm 2015, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành, lĩnh vực. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 634 dự án đầu tư đăng ký mới và 290 lượt dự án tăng vốn, với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 10,35 tỷ USD, chiếm 77,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 18 dự án đăng ký mới và 7 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,82 tỷ USD, chiếm 13,7% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa với 157 dự án đầu tư mới và 26 lượt dự án tăng vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 311,08 triệu USD.

Tính theo đối tác đầu tư, Hàn Quốc dẫn đầu trong số 55 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,26 tỷ USD, chiếm 39,5% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản vốn là nước có số vốn FDI đứng thứ hàng đầu tại Việt Nam. Nhưng nay đã rơi xuống vị trí thứ 5 với số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 720,49 triệu USD.

Trong 8 tháng năm 2015, Bắc Ninh là tỉnh dẫn đầu về thu hút đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,33 tỷ USD, chiếm 25% tổng vốn đầu tư đăng ký. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,42 tỷ USD, chiếm 18,2%. Trong khi đó, Bình Thuận, Sóc Trăng, Trà Vinh, Yên Bái, Ninh Thuận, Kiên Giang mỗi tỉnh thu hút được 1 dự án FDI. Đặc biệt Đồng Tháp và Bạc Liêu không có dự án nào.

Xét theo vùng, thì khu vực Đồng bằng sông Hồng là vùng thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 5,68 tỷ USD, chiếm 42,6% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Tây Nguyên là vùng thu hút đầu tư nước ngoài ít nhất cả nước trong 8 tháng. Theo đó, cả vùng chỉ thu hút được 34,93 triệu USD chiếm 0,3% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước.

Trong 8 tháng năm 2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên cả nước đã giải ngân được 8,5 tỷ USD, tăng 7,6% với cùng kỳ năm 2014./.