Thu 9 tháng đạt hơn 70% kế hoạch

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê mới công bố, từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2015, tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt 640,4 nghìn tỷ đồng, bằng 70,3% dự toán năm.

Trong đó: thu nội địa đạt 474,6 nghìn tỷ đồng, bằng 74,3% dự toán năm; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 112,8 nghìn tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán. Đặc biệt, do giá dầu giảm nên khoản thu từ dầu thô chỉ bằng 53,3% dự toán, tức 49,6 nghìn tỷ đồng.

Nhờ điều chỉnh chính sách thu đối với một số tài nguyên khoáng sản và thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, dầu, kết hợp với việc tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính của cơ quan Thuế nên nhiều khoản thu nội địa đạt khá, có khoản thu đã hoàn thành dự toán năm: Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 88,4 nghìn tỷ đồng, bằng 74%; thuế thu nhập cá nhân đạt 40,7 nghìn tỷ đồng, bằng 79,3%; lệ phí trước bạ 15,4 nghìn tỷ đồng, bằng 99,9%; thuế bảo vệ môi trường 15,1 nghìn tỷ đồng, bằng 117,1%; thu tiền sử dụng đất 39,4 nghìn tỷ đồng, bằng 101%.

Tuy nhiên còn một số khoản thu có tiến độ chậm: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 145,1 nghìn tỷ đồng, bằng 65,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 94,2 nghìn tỷ đồng, bằng 66,1%.

Về chi ngân sách Nhà nước, từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2015 ước tính đạt 776,4 nghìn tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán năm. Theo đánh giá, chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu và nhu cầu đột xuất phát sinh.

Trong các khoản thì chi đầu tư phát triển đạt 116,6 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 113,2 nghìn tỷ đồng, bằng 59,4%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước tính đạt 542,8 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8%; chi trả nợ và viện trợ 110,4 nghìn tỷ đồng, bằng 73,6%.

Chống thất thu thuế đảm bảo thu ngân sách

Để đảm bảo thu ngân sách năm 2015 đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, ngành tài chính đang rất nỗ lực với nhiều giải pháp đặt ra. Một trong số đó là chống thất thu thuế. Cơ quan thuế đang gia tăng việc rà soát danh sách người nộp thuế cố tình chây ỳ, hoặc không còn hoạt động kinh doanh tại địa điểm đăng ký để phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý, thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách. Trước đó, trong danh sách công khai tháng 7, Tổng cục Thuế đã đưa ra danh sách khoảng 600 doanh nghiệp nợ thuế ở 63 tỉnh, thành phố.

Trong báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước tháng 8/2015 của Bộ Tài chính, đến nay cơ quan thuế đã thanh tra, kiểm tra trên 36.000 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2014; số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra trên 6.000 tỷ đồng, đã nộp ngân sách trên 3.600 tỷ đồng; giảm khấu trừ và giảm lỗ trên 10.700 tỷ đồng; đã thu được 22.000 tỷ đồng số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2014. Cơ quan Hải quan đã thực hiện 1.420 cuộc thanh tra sau thông quan, bằng 56% kế hoạch đề ra; xử lý truy thu vào ngân sách khoảng 1.035 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Bộ Tài chính yêu cầu ngành Thuế phải mạnh tay thu nợ và cưỡng chế nợ thuế để đảm bảo đến ngày 31/12/2015, số nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách. Các cơ quan Thuế đang thực hiện nhiều biện pháp để chống thất thu ngân sách: từ hình thức “mềm dẻo” như thông báo bằng văn bản, cán bộ Thuế trực tiếp thuyết phục, cho đến các biện pháp “rắn” như cưỡng chế, tạm dừng hóa đơn, công khai doanh nghiệp nợ thuế…/.