Lý giải thu ngân sách nhà nước tăng trong 2 tháng đầu năm

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2/2024 ước đạt 132,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2024 đạt 399,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 361.672 tỷ đồng, đạt 24,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 112,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: (1) Thu từ dầu thô ước đạt 9.740 tỷ đồng, bằng 21,2% so với dự toán, bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2023; (2) Thu nội địa ước đạt 351.933 tỷ đồng, bằng 24,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,4% so với cùng kỳ năm 2023. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 276.283 tỷ đồng, bằng 25,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2023. 53/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2023, 10/63 địa phương có tổng thu thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. 37/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 20%); còn 26/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp (dưới 20%),

Thu ngân sách khả quan, theo Tổng cục Thuế là do cơ quan thuế triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra. Cụ thể, tính đến ngày 16/2/2024, toàn ngành đã thực hiện được 3.830 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 5,8% kế hoạch năm 2024; kiểm tra được 8.593 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Qua đó, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 3.746 tỷ đồng. Thực hiện thu nợ thuế trong tháng 2/2024 ước đạt 6.000 tỷ đồng, lũy kế tính đến cuối tháng 2/2024 ước thu được 21.000 tỷ đồng. Về triển khai hóa đơn điện tử, tính đến cuối tháng 2/2024, tổng số hóa đơn đã tiếp nhận và xử lý là hơn 6,8 tỷ hóa đơn, trong đó: Hóa đơn có mã: 1,92 tỷ; hóa đơn không mã: 4,88 tỷ. Đến nay, đã có 42.845 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thành công, với số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 180,6 triệu hóa đơn.

Nếu không sáng tạo trong cách thu ngân sách nhà nước, thì khó hoàn thành nhiệm vụ đề ra cho năm 2024
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn, cơ quan thuế đã đề ra các nhóm giải pháp nhằm chống thất thu thuế

Lý giải thêm về tiến độ thu ngân sách khá tích cực, ông Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng được quan tâm, tăng cường thực hiện, vừa đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, nhưng cũng có nhiều biện pháp thanh tra, kiểm tra nhằm hoàn đúng, đủ, kịp thời cho doanh nghiệp. Công tác quản lý thuế thương mại điện tử được tiếp tục triển khai. Đến nay, đã có 85 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng. Hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đang được duy trì thực hiện tốt. Việc triển khai xuất hóa đơn điện tử xăng dầu theo từng lần bán hàng đến nay đã được tăng cường, đảm bảo trong tháng 3/2024, các cơ sở kinh doanh xăng dầu sẽ thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Cơ quan thuế cũng đã đề ra các nhóm giải pháp nhằm chống thất thu thuế, quản lý nợ thuế đảm bảo thường xuyên, liên tục, tránh rủi ro trong quản lý thuế. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, kiên quyết thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương ngành thuế trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Giải pháp đảm bảo tiến độ thu ngân sách tích cực trong thời gian tới

Khi chủ trì Hội nghị giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 2/2024, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác tháng 3/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, dự toán thu ngân sách mà Quốc hội giao cho Bộ Tài chính cao, nếu không sáng tạo trong cách thu, thu đúng pháp luật thì khó hoàn thành nhiệm vụ. Vừa qua, chúng ta đã sáng tạo trong thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn may mắn, kết nối dữ liệu, thu thuế bất động sản, thu thuế thương mại điện tử xuyên biên giới..., nhưng cần đột phá và tiếp tục hoàn thiện để thu thuế hiệu quả...

“Trong lĩnh vực thuế, cần xây dựng cơ sở dữ liệu về thuế và phải thực hiện số hóa ngay từ khi nhập dữ liệu. Tập trung thu thuế trên sàn thương mại điện tử trong nước và chống thất thu thuế qua mua bán hóa đơn. Quy định pháp luật thế nào, thu thuế bao nhiêu, thu thế nào, trách nhiệm của các đơn vị và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thế nào, xử phạt ra sao khi không kê khai... Đây là nội dung khó và mới nhưng cần quyết liệt để triển khai”, ông Phớc lưu ý.

Nếu không sáng tạo trong cách thu ngân sách nhà nước, thì khó hoàn thành nhiệm vụ đề ra cho năm 2024
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc lưu ý ngành Thuế đẩy mạnh thu và quản lý chặt hoàn thuế, hoàn thuế bằng công nghệ, cá thể hóa trách nhiệm đến người chuyên quản

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính còn yêu cầu các đơn vị chuyên môn khẩn trương nghiên cứu, trình Nghị định về thuế tối thiểu toàn cầu; tập trung tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các dự án Luật bao gồm: Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi). Riêng Luật Thuế Giá trị gia tăng sửa đổi dự kiến sẽ ban hành trong năm 2024, cần tập trung nghiên cứu hoàn thiện để hạn chế được tình trạng hóa đơn giả, trục lợi hoàn thuế, rủi ro trong hoàn thuế...

Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2024, trong tháng 3 này và thời gian tới, ngành Thuế đang tập trung vào triển khai các nhóm giải pháp như: (i) Bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu ngân sách nhà nước trong tháng 3 và quý I/2024; (ii) Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo thực hiện hoàn thuế đúng đối tượng quy định, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ theo đúng quy định; (iii) Tiếp tục triển khai có hiệu quả các gói hỗ trợ đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua nhằm hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước; (iv) Đẩy mạnh áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng..., nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong triển khai các chức năng quản lý thuế; (v) Triển khai quyết liệt hơn nữa hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đôn đốc các đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện theo quy định; (vi) Triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các chuyên đề chống thất thu theo chương trình công tác năm 2024; (vi) Xây dựng và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề chống thất thu trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như: giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoàn thuế giá trị gia tăng, gian lận sử dụng hóa đơn điện tử, khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh dịch vụ; (vii) Tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài: Rà soát, đôn đốc các nhà cung cấp nước ngoài chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các nội dung nâng cấp cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện…/.