“Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ được giao…”, Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn cho biết, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Chứng khoán.

Theo đó, trong giai đoạn thị trường điều chỉnh vừa qua, các giải pháp bình ổn thị trường được tổ chức thực hiện quyết liệt như: Yêu cầu các sở giao dịch chứng khoán công bố số liệu giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán; thực hiện điều chỉnh giá thanh toán cuối cùng trong ngày đáo hạn phái sinh đã được thị trường đánh giá cao, giúp nâng cao tính minh bạch của thị trường; tiến hành rà soát tổng thể các quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tiếp tục thực hiện kỷ cương thị trường chứng khoán ở mức cao hơn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Về định hướng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để đưa trái phiếu doanh nghiệp vào “đường ray” trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế phát triển, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo UBCKNN, đến ngày 23/12/2022, giá trị vốn hoá 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM ước đạt 5.278 nghìn tỷ đồng, giảm 32% so với cuối năm 2021, tương đương 62,2% GDP. Quy mô thị trường cổ phiếu niêm yết tiếp tục tăng trưởng. Tính đến cuối tháng 11/2022, quy mô niêm yết, đăng ký giao dịch của thị trường đạt 1.970 nghìn tỷ đồng, tăng 13,26% với cuối năm 2021, với 757 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán và 859 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Trên thị trường trái phiếu, đến cuối tháng 11/2022, thị trường có 447 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt hơn 1.708 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2021 (tương đương 20,1% GDP).

11 tháng đầu năm nay, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới hơn 2,48 triệu tài khoản, gấp khoảng 2,58 lần so với cuối năm trước. Tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đã gần 6,8 triệu tài khoản, tăng 57,7% so với cuối năm 2021.

Trong năm 2022, thị trường chứng khoán phái sinh diễn biến sôi động, tiếp tục trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn cho công chúng đầu tư, giúp nhà đầu tư đa dạng hóa dòng tiền đầu tư. Tính chung từ đầu năm đến nay, khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 đạt 270.871 hợp đồng/phiên, tăng 44% so với bình quân năm trước. Trong đó, thanh khoản thị trường tăng mạnh trong các tháng 5, tháng 6 với khối lượng giao dịch bình quân đạt mức trên 300.000 hợp đồng/phiên; đặc biệt trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12, khối lượng giao dịch tăng kỷ lục với khối lượng giao dịch bình quân đạt mức trên 400.000 hợp đồng/phiên. Khối lượng mở (OI) cũng tăng mạnh, tính đến ngày 23/12/2022, khối lượng mở OI toàn thị trường đạt 50.038 hợp đồng, tăng 61% so với cuối năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá, năm 2022 với rất nhiều khó khăn, nhưng thị trường vẫn được vận hành ổn định.

Tiếp tục thực hiện kỷ cương thị trường chứng khoán ở mức cao hơn
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, trong năm 2023, cần triển khai các giải pháp để thị trường phát triển thực chất, bền vững hơn

“Trong năm 2022, ngành Chứng khoán đã tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trên thị trường chứng khoán. Đây là điều chúng ta làm tốt trong năm qua và được thị trường ghi nhận, góp phần giúp niềm tin trên thị trường được củng cố, tạo tiền đề cho phát triển minh bạch, bền vững hơn”, ông Chi đánh giá.

Theo Thứ trưởng, qua năm 2022, thị trường sẽ đi vào thực chất để phát triển bền vững. Do đó, trong năm 2023, cần triển khai các giải pháp để thị trường phát triển thực chất, bền vững hơn, tăng thanh khoản, tiếp tục là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế.

Ông Chi đề nghị UBCKNN tập trung rà soát Luật Chứng khoán để sửa đổi phù hợp với thực tế thị trường; đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2023; tiếp tục thực hiện kỷ cương, kỷ luật thị trường ở mức cao hơn. Tập trung triển khai dự án công nghệ thông tin KRX; củng cố năng lực nhân lực của UBCKNN, các sở giao dịch, VSD.../.