Trung tâm thực hiện tốt công tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo xây dựng, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai nhiệm vụ y tế trên địa bàn; nâng cấp cơ sở hạ tầng, chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố và nâng lên rõ rệt, đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.

Trung tâm y tế huyện Trấn Yên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân
Tỷ lệ hài lòng của người bệnh đối với Trung tâm y tế huyện Trấn Yên đạt 97,3%

Bên cạnh đó, Trung tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh. Trung tâm triển khai 23 kỹ thuật mới trong khám và điều trị. Trong đó, nhiều kỹ thuật khó, kỹ thuật cao được đưa vào thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị cho nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Trung tâm đã niêm yết công khai các quy tắc ứng xử của cán bộ y tế, sắp xếp lại khoa phòng; xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện. Vì vậy, Trung tâm đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: Tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt 97,3%; duy trì bền vững chỉ tiêu xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã; triển khai thực hiện tốt các chương trình Y tế mục tiêu, các chỉ tiêu chuyên môn đề ra cơ bản đều đạt tiến độ so với kế hoạch; thực hiện triển khai áp dụng bảng điểm chất lượng cho tất cả các Trạm Y tế xã, thị trấn…

Trung tâm y tế huyện Trấn Yên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân
Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên phấn đấu đạt tiêu chuẩn hạng II theo phân hạng của Bộ Y tế

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật đang triển khai tại đơn vị, triển khai ít nhất 6 kỹ thuật mới. Tăng cường cải tiến chất lượng hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên phấn đấu đạt tiêu chuẩn hạng II theo phân hạng của Bộ Y tế. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các dịch bệnh nguy hiểm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, khống chế không để dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên địa bàn Huyện, cũng như các trong cơ sở y tế. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải tiến chất lượng, hàng quý đánh giá kết quả tiến độ thực hiện, đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó, đảm bảo công tác cung ứng, quản lý sử dụng thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn. Rà soát, đề xuất giải pháp tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra…

Song song với việc nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị y tế, nâng cao tay nghề, y đức cho cán bộ y tế, phát triển thêm các kỹ thuật mới nhằm thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác dự phòng, dân số. Ban giám đốc cùng với tập thể cán bộ, viên chức đơn vị nỗ lực, đồng lòng, khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao./.

Trung tâm y tế huyện Trấn Yên

Địa chỉ: Tổ dân phố số 7 - Thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái