Theo số liệu thống kê từ Hệ thống Thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, trong 5 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của cả nước đạt 49,3% (năm 2017 đạt 45,8%).

Riêng tại 2 thành phố lớn tỷ lệ cao hơn rất nhiều, TP. Hồ Chí Minh đạt 57% và TP. Hà Nội đạt 71,3%.

Số liệu về tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (Bảng) đều đã vượt chỉ tiêu so với chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 36ª/NQ-CP về chính phủ điện tử.

Bảng: Tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Đơn vị: %

Cả nước năm 2016

Cả nước năm 2017

Hà Nội

Hồ Chí Minh

Cả nước

Hà Nội

Hồ Chí Minh

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2016

Năm 2017

Quý I/2017

Quý I/2018

Quý I/2017

Quý I/2018

Quý I/2017

Quý I/2018

14

41

18

69

25,37

59

31,7

58,01

62,03

99,62

42,29

64,84

Các số liệu tại Bảng cho thấy, người dân, doanh nghiệp hiện nay đã ngày càng tiếp cận nhanh hơn với công nghệ và các dịch vụ công trên Cổng Thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp khi quyết định lựa chọn hình thức đăng ký qua mạng, thay vì phải đến tận nơi đăng ký như trước đây theo truyền thống.

Theo TS. Trần Thị Hồng Minh, Cục trưởng Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, đĐây là một lợi thế giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, nắm bắt được thông tin và nhận kết quả hồ sơ qua mạng một cách nhanh chóng. Đồng thời, hạn chế tối đa những tiêu cực có thể phát sinh từ sự can thiệp của con người.

Bên cạnh đó, những thông tin về đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên Cổng Thông tin đã giúp các cơ quan, doanh nghiệp, người dân dễ dàng truy cập để có thông tin cụ thể về doanh nghiệp, tạo ra sự minh bạch và tăng cường giám sát của xã hội”, bà Minh nhấn mạnh.

Tính đến hết tháng 5 năm 2018, số lượng truy cập Cổng đã đạt hơn 235 triệu lượt; riêng năm 2017 có hơn 105 triệu lượt (tăng gấp 2,5 lần so với năm 2016).

Trước đó, đầu năm 2018, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, Theo đó, các doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký ./.