Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (số 802 Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, TP. Hải Phòng), mã chứng khoán VIP niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 100 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (hiện Công ty chỉ có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập trên tổng số 7 thành viên Hội đồng quản trị).

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn xử phạt Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO 50 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với nội dung: thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo công văn số 341/VP-CV-CBTT, ngày 19/10/2021 do hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ năm 2021.

VIPCO bị xử phạt vì không đảm bảo cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị độc lập

VIPCO bị xử phạt 150 triệu đồng vì nhiều lỗi vi phạm

Chốt phiên giao dịch ngày 27/3, cổ phiếu VIP có giá 10.850 đồng/cổ phiếu. Ngày 14/4 tới, Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO sẽ triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, để thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm nay, với 532,7 tỷ đồng doanh thu, 78,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt chỉ tương đương 47,4% và 31,6% so với kết quả đạt được trong năm 2022. Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO cũng trình đại hội xem xét thông qua mức chia cổ tức cho năm nay là 10% (năm 2022 chia cổ tức 12%)../.