Cập nhật ngày 29/04/2018 - 16:07:53

           

Tháng 04/2018: Số DN quay trở lại hoạt động tăng 82,2%

- Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, trong tháng 4, cả nước có 14.510 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 133.538 tỷ đồng, tăng 79,5% về số doanh nghiệp và tăng 64,5% về số vốn đăng ký so với tháng 3 năm 2018.

Cũng trong tháng 4 này, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 106.699 lao động, tăng 54,7% so với tháng 03/2018. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 4 trên cả nước là 3.281 doanh nghiệp, tăng 82,2% so với tháng trước. Đồng thời, có 6.138 doanh nghiệp  tạm ngừng hoạt động, tăng 71,3%; có 1.378 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 74%.

Tháng 4, cả nước có 14.510 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 133.538 tỷ đồng

Cũng theo thông tin từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 52.737 doanh nghiệp, trong đó: có 41.295 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 412.028 tỷ đồng, tăng 4,3% về số doanh nghiệp và tăng 11,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Cùng với đó, trong 4 tháng đầu năm 2018, có 11.442 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, có 4.907 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên chiếm 42,9%; có 3.466 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên chiếm 30,3%; có 1.023 doanh nghiệp tư nhân chiếm 8,9%; có 2.043 công ty cổ phần chiếm 17,9% và có 3 công ty hợp danh chiếm 0,03%.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 10,0 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm nay là 332.088 lao động, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Như vậy, tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm  2018 là 1.161.019 tỷ đồng (trong đó, gồm 412.028 tỷ đồng vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 748.991 tỷ đồng với 12.170 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn). 

Cũng trong 4 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp thành lập mới tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề, như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 14.123 doanh nghiệp, chiếm 34,2% tổng số doanh nghiệp thành lập; Xây dựng có 5.663 doanh nghiệp, chiếm 13,7% tổng số doanh nghiệp thành lập; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 5.061 doanh nghiệp, chiếm 12,3% tổng số doanh nghiệp thành lập...

Xem xét về số lượng và tốc độ gia tăng doanh nghiệp theo lĩnh vực hoạt động cho thấy, ngành Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất nhưng xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2017 thì ngành Kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 42,5%. 

Xét về vốn đăng ký, ngành Kinh doanh bất động sản có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 116.750 tỷ đồng, chiếm 28,3% trên tổng số đăng ký; tiếp đến là Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 61.314 tỷ đồng, chiếm 14,9% trên tổng số đăng ký; Xây dựng có 58.501 tỷ đồng, chiếm 14,2% trên tổng số đăng ký;... Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, trong 4 tháng đầu năm nay một số ngành có tỷ trọng cao, như: Sản xuất phân phối điện, nước, ga đạt 68,3 tỷ đồng/doanh nghiệp; Kinh doanh bất động sản đạt 58,9 tỷ đồng/doanh nghiệp; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 24,0 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Về số lao động đăng ký, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: công nghiệp chế biến, chế tạo có 110.178 lao động, chiếm 33,2% trên tổng số đăng ký; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 75.372 lao động, chiếm 22,7% trên tổng số đăng ký; Xây dựng có 38.122 lao động, chiếm 11,5% trên tổng số đăng ký...

Một số ngành có tỷ trọng lao động bình quân trên 1 doanh nghiệp cao, gồm có: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đang là ngành chiếm tỷ trọng lao động cao nhất trong các ngành kinh tế với 21,8 lao động/doanh nghiệp; tiếp đó là Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là 13,5 lao động/doanh nghiệp; ngành Sản xuất phân phối điện, nước, ga là 11,7 lao động/doanh nghiệp; Khai khoáng là 10,2 lao động/doanh nghiệp. Như vậy, xét về số lao động đăng ký và tỷ trọng lao động, thì ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm ưu thế hơn các ngành còn lại nhưng xét về tỷ lệ gia tăng lao động so với cùng kỳ năm 2017 thì ngành này lại giảm./.

Lê Giang
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan