Cập nhật ngày 16/06/2015 - 20:41:13

           

Một loạt DNNN được phép thoái vốn theo lô

- Thông tin từ Văn phòng Chính phủ Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa đồng ý thực hiện bán theo lô để thoái vốn tại một số DNNN.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý thực hiện bán theo lô để thoái vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hiện có tại các công ty cổ phần: Đá Đồng Mỏ, Xuất nhập khẩu thiết bị đường sắt, Vật tư đường sắt, Khách sạn Hải Vân Nam cho nhà đầu tư có tiềm lực, có cam kết đầu tư lâu dài để phát triển doanh nghiệp.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đồng ý thực hiện bán theo lô để thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển vận tải cho nhà đầu tư có tiềm lực, có cam kết đầu tư lâu dài để phát triển doanh nghiệp.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng đồng ý thực hiện bán theo lô để thoái toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại Tổng Công ty Công trình Giao thông 5 - CTCP và Tổng công ty Công trình Giao thông 6 - CTCP cho nhà đầu tư có năng lực, có cam kết đầu tư lâu dài để phát triển doanh nghiệp.

Đây là những doanh nghiệp đã được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất từ trước đó.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc thoái vốn thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thoái vốn theo lô sau khi được ban hành.

Bán cổ phần theo lô thường được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã cổ phần hóa, khác hoàn toàn với việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược – được thực hiện trong quá trình doanh nghiệp bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vốn đã có quy định cụ thể.

Bán theo lô đã từng được thực hiện thí điểm ở một số doanh nghiệp của ngành giao thông (CIENCO 1, CIENCO 4), một số doanh nghiệp thuộc tập đoàn Hóa chất theo các quyết định cho phép riêng lẻ của Thủ tướng.

Nó xuất phát từ đề nghị của một số nhà đầu tư, có thể đã trở thành cổ đông chiến lược của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, nay muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu, thậm chí muốn sở hữu/nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần còn lại của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong thời gian vừa qua, việc thoái vốn đã được thực hiện theo quy định chung, bán trên thị trường chứng khoán theo những món nhỏ phù hợp và theo nguyên tắc thị trường.

Tuy nhiên, để đẩy nhanh được việc thoái vốn trong điều kiện một số nhà đầu tư có tiềm lực muốn được tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc nắm giữ một số lượng vốn tương đối lớn thì việc bán theo lô là việc cần thiết xuất phát nhu cầu thực tiễn. Có như thế mới tạo điều kiện cho cung - cầu gặp nhau.

Trước nhu cầu cấp bách của thực tế, tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2015, Chính phủ đã thống nhất cho phép áp dụng một số chính sách để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu DNNN.

Theo đó, để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu DNNN, trong khi chờ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan, Chính phủ cho phép áp dụng phương thức thoái vốn tại doanh nghiệp cổ phần hóa chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán và chưa bàn giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Cụ thể, thoái vốn theo lô với các nguyên tắc: 1- Bán đấu giá công khai; 2- Áp dụng cho các DN mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không nắm giữ cổ phần chi phối; 3- Không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đối với các đợt bán đấu giá theo lô./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan