Cập nhật ngày 24/06/2015 - 22:31:56

           

Mobifone, VNPost được xếp hạng tổng công ty hạng đặc biệt

- Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc vận dụng xếp hạng Tổng công ty hạng đặc biệt đối với Tổng công ty Viễn thông Mobifone và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - VNPost.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định.

MobiFone và VNPost đều là Tổng công ty có vốn điều lệ của công ty mẹ lớn hơn 1.800 tỷ đồng, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

MobiFone là công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con, là một trong 3 doanh nghiệp chủ chốt cùng với Viettel và VNPT hình thành thị trường Viễn thông hoàn chỉnh tại Việt Nam; vốn nhà nước của MobiFone hiện nay là 15.300 tỷ đồng. Hiện nay, số lượng đơn vị thành viên của MobiFone là 23 đơn vị thành viên. Năm 2014, MobiFone nộp ngân sách nhà nước 5.399 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2014 của MobiFone là 7.318 tỷ đồng.

Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP, thì MobiFone đáp ứng đủ các điều kiện xếp hạng tổng công ty đặc biệt. Còn VNPost chỉ đáp ứng được các điều kiện: giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế, vốn, nộp ngân sách nhà nước và số đơn vị thành viên. Riêng về chỉ tiêu lợi nhuận thì VNPost không đạt.

VNPost chỉ đáp ứng được các điều kiện: giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế, vốn, nộp ngân sách nhà nước và số đơn vị thành viên. Riêng về chỉ tiêu lợi nhuận thì VNPost không đạt

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông do tính chất đặc thù của Tổng công ty, ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh VNPost còn phải thực hiện cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích do Nhà nước giao, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg, ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Nhà nước khoán mức trợ cấp hàng năm cho VNPost duy trì hoạt động của mạng lưới bưu chính công cộng và mức trợ cấp được thực hiện theo nguyên tắc giảm dần đến hết năm 2013. Năm 2014, mặc dù không còn được Nhà nước trợ cấp như năm 2013 (330 tỷ đồng), nhưng VNPost vẫn đảm bảo hoạt động của mạng bưu chính công cộng và đạt lợi nhuận 72 tỷ đồng; kế hoạch lợi nhuận năm 2015 là 88 tỷ đồng.

Xét các điều kiện vận dụng xếp hạng tổng công ty đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đồng ý xếp hạng đặc biệt đối với 2 Tổng công ty MobiFone và VNPost.

Theo quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ, hạng Tổng công ty đặc biệt được áp dụng đối với công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ-công ty con do Thủ tướng quyết định thành lập đủ các điều kiện: (i) Giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế; (ii) Có vốn nhà nước từ 1000 tỷ đồng trở lên; (iii) Có lợi nhuận từ 100 tỷ đồng trở lên; (iv) Nộp ngân sách nhà nước từ 100 tỷ đồng trở lên; (v) Có từ 10 đơn vị thành viên trở lên (bao gồm đơn vị hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc).

 Nghị định 51 quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước làm chủ sở hữu gồm 10 điều, quy định rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như nguyên tắc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý chuyên trách.

 Một trong các nguyên tắc được Chính phủ xác định là tiền lương đối với viên chức quản lý chuyên trách tại DNNN gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và có khống chế mức hưởng tối đa.

 Theo Nghị định, các thành viên hội đồng thành viên, kiểm soát viên, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu sẽ là những đối tượng thuộc diện điều chỉnh chế độ tiền lương. Mức thấp nhất là 15 triệu đồng/tháng, áp dụng cho kế toán trưởng công ty và cao nhất là 36 triệu đồng/tháng, áp dụng cho chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan