Cập nhật ngày 30/11/2015 - 21:47:45

           

Thủ tướng đồng ý bán 35% vốn nhà nước tại VinaPharm

- Theo Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Dược Việt Nam (VINAPHARM) vừa được Thủ tướng phê duyệt, thì công ty này sẽ cổ phần hóa theo hình thức bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

 

Năm 2014, Vinapharm đạt tổng doanh thu 32.885 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm

Hiện nay, vốn điều lệ của VINAPHARM là 2.370 tỷ đồng. Công ty này dự kiến sẽ IPO với 237.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó: Nhà nước sẽ nắm giữ 154.050.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 103.000 cổ phần, chiếm 0,04348% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 40.290.000 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư trong nước 42.557.000 cổ phần, chiếm 17,956% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tế của doanh nghiệp, quyết định và chịu trách nhiệm về mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu; chỉ đạo Tổng công ty Dược Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng.

Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ tướng cũng lưu ý, toàn bộ 101 lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp sẽ được chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần.

Năm 2014, Vinapharm đạt tổng doanh thu 32.885 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm, tăng 5% so với năm 2013.

Kim ngạch xuất khẩu của Vinapharm đạt 22 triệu USD, bằng 121% kế hoạch năm, tăng 11% so với năm 2013; nộp ngân sách toàn Tổng công ty đạt trên 1.964 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm, tăng 11% so với năm 2013.

Tổng lợi nhuận trước thuế của Vinapharm đạt gần 1.066 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm, tăng 4% so với năm 2013.

Dự kiến, trong năm 2015, tốc độ tăng trưởng của Vinapharm trong các chỉ tiêu tổng doanh thu, nộp ngân sách sẽ đạt khoảng 5-7%. Lợi nhuận trước thuế 2015 tăng trưởng 3-5%.

 

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan