Cập nhật ngày 20/07/2015 - 15:50:22

           

Gỡ khó để ngành điều phát triển bền vững

- 06 tháng đầu năm 2015, trong khi nhiều mặt hàng nông thủy sản giảm lượng và giá trị xuất khẩu thì ngành điều vẫn là điểm sáng. Tuy nhiên, ngành hàng này vẫn đang gặp phải khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ, như: mất an toàn vệ sinh thực phẩm, không có thương hiệu...

Theo B Nông nghip và Phát trin nông thôn, khi lượng ht điu xut khu 6 tháng đu năm 2015 đt 150 nghìn tn vi giá tr đt 1,08 t USD, tăng 14% v khi lượng và tăng 28,2% v giá tr so vi cùng kỳ năm 2014.

Hoa Kỳ, Trung Quc và Hà Lan vn duy trì là 3 th trường nhp khu điu ln nht ca Vit Nam chiếm ln lượt 39,98%, 13,12% và 10,89% tng giá tr xut khu.

Ông Nguyn Đc Thanh, Ch tch Hip hi Điu Vit Nam (Vinacas), cho biết: vi tình hình này, c năm 2015 có th xut khu 300 ngàn tn nhân điu vi giá tr 2,2 t USD, ít nht cũng bng năm 2014. Nếu tính luôn nhng sn phm t ht điu như sn phm chế biến sâu to giá tr gia tăng hay du ht điu thì kim ngch xut khu c ngành điu khong 2,5 t USD (Công Phiên, 2015).

Tuy vy, trong bi cnh hi nhp kinh tế thế gii, th trường tiêu th nhân ht điu ch yếu là các nước phát trin, nơi yêu cu an toàn v sinh thc phm ngày càng cao, thì ngành chế biến điu đang đng trước nhng thách thc v vn đ này, khi thi gian gn đây, không ít container nhân điu xut khu ca Vit Nam b tr v do nhim vi khun Salmonella hay E.coli trong quá trình sn xut hoc chế biến. Gn đây, B Công Thương va phát đi cnh báo t Saudi Arabia v nhiu loi nông sn, thc phm Vit Nam không đt cht lượng, quy đnh vào th trường này, theo đó, h khng đnh mt s sn phm ht điu ca Vit Nam vn cha vi khun còn sng (Ngc Anh, 2015).

Ti Hi ngh đy mnh sn xut và tiêu th điu do B Nông nghip và Phát trin nông thôn t chc mi đây, Cc Chế biến nông lâm thy sn và ngh mui cho biết, trong s 256 doanh nghip, cơ s chế biến điu, ch có khong 30 doanh nghip đt các tiêu chun như HACCP, ISO 9001, ISO 1400, ISO 2200… có đến 119 cơ s, doanh nghip - tương đương 45%, không bo đm an toàn v sinh thc phm (xếp loi C).

Hu hết các cơ s chế biến chưa công b hp quy theo Quy chun k thut Quc gia QCVN 01-08:2009/BNNPTNT: Cơ s chế biến điu – Điu kin đm bo v sinh an toàn thc phm. Hin, có nhiu cơ s sn xut nh l quy mô h gia đình vi 5-7 lao đng và thường không được đu tư máy móc, thiết b nên không đm bo an toàn v sinh thc phm. Điu này đang đòi hi ngành điu cn tp trung x lý.

Theo Cc Chế biến nông, lâm, thy sn và ngh mui, c sau mi năm, s doanh nghip xut khu điu li tăng lên. Năm 2014, có 345 doanh nghip xut khu nhưng trong s này, có đến 73% có kim ngch xut khu chưa đến 5 triu USD. T đó, to nên s cnh tranh không lành mnh, cht lượng sn phm xut khu không đng đu, gây thit hi chung cho toàn ngành.

V xut khu, tuy hin nay ht điu ca Vit Nam đã xut khu sang 50 nước trên thế gii, song cht lượng sn phm thp nên giá tr kim ngch xut khu thu v không cao. Vic to dng cho thương hiu điu gp nhiu khó khăn vì không có sn phm thành phm có nhãn mác riêng, không có thương hiu, ch được đóng gói và xut khu.

Theo các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, mun xây dng được thương hiu mnh và n đnh phi xut phát t cht lượng sn phm.

Cũng ti Hi ngh trên, B Nông nghip và Phát trin nông thôn cho biết, B đang xây dng đ án xây dng thương hiu điu Vit Nam, đ t đó nâng cao giá tr xut khu mt hàng này.

Đ án s tp trung gii quyết các vn đ, như: xây dng thương hiu điu quc gia, xây dng ch dn đa lý điu cho các đa phương trng điu trng đim. Quan trng nht, tt c nhng điu trên là đ h tr doanh nghip xây dng thương hiu cho sn phm ca mình. Có như vy mi giúp ngành điu gii quyết bài toán “quá ph thuc” vào xut khu nhân điu đóng gói như hin nay.

Đ đm bo an toàn thc phm, trong thi gian ti Vinacas kiến ngh gim dn các cơ s chế biến điu nh l, không đm bo điu kin v sinh an toàn thc phm, các doanh nghip chế biến tham gia xây dng vùng nguyên liu, bao tiêu sn phm, tránh tình trng tranh mua, tranh bán qua nhiu khâu trung gian.

Đi vi doanh nghip cn quan tâm đu tư nâng cp nhà xưởng, trang thiết b; t chc khám sc khe đnh kỳ, nâng cao năng lc, tp hun kiến thc v qun lý cht lượng, an toàn thc phm, nht là thc hin h thng phân tích mi nguy và đim kim soát ti hn – HACCP. Có như vy, các cơ s chế biến ht điu mi đt v điu kin đm bo v sinh an toàn thc phm, góp phn không ngng nâng cao uy tín, cht lượng sn phm ht điu./.

Tài liu tham kho:

1. B Nông nghip và Phát trin nông thôn (2015). Hi ngh đy mnh sn xut và tiêu th điu, ngày 02/7, TP. H Chí Minh

2. Công Phiên (2015). Phát trin ngành điu: Tránh lp li vết xe đ, truy cp t  http://www.sggp.org.vn/nongnghiepkt/2015/7/389010/

3. Ngc Anh (2015). Nông sn, thc phm xut khu ca Vit Nam li b cnh báo, truy cp t http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/nong-san-thuc-pham-xuat-khau-cua-vn-lai-bi-canh-bao-a94204.html

Lê Thủy
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan