Cập nhật ngày 30/12/2019 - 14:42:13

           

Khối Thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thành công từ các phong trào thi đua

- Năm 2019 công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối thi đua không ngừng được đổi mới và nâng cao. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác của đơn vị.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 27/12/2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Khối thi đua Ban Quản lý khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) các tỉnh Bắc Trung Bộ (viết tắt là Khối thi đua) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2019. Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Khối trưởng Khối Thi đua đăng cai tổ chức Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Phương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Trần Quốc Trung-Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cùng đại diện lãnh đạo các Ban Quản lý các KCN, KKT trong Khối thi đua và các nhà đầu tư hạ tầng trong các KCN, KKT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Lê Văn Tuệ Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2019,Trưởng Ban quản lý KKT, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Văn Tuệ - Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Bắc Trung Bộ, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã đánh giá cao những kết quả hoạt động mà Khối Thi đua đạt được trong năm 2019.

Khối trưởng Lê Văn Tuệ nhấn mạnh thành công mà các đơn vị thành viên trong Khối thi đua đạt được trong việc thực hiện công tác chuyên môn, công tác thi đua khen thưởng năm 2019 đã khẳng định những cố gắng nỗ lực, đóng góp không mệt mỏi của các thành viên Khối thi đua, là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng dưới sự chỉ đạo sâu sát cuả lãnh đạo Khối thi đua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Để Hội nghị đạt được kết quả cao, Khối trưởng Lê Văn Tuệ đề nghị các thành viên Khối thi đua cần mạnh dạn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương để đại diện lãnh đạo Vụ Quản lý các Khu kinh tế giải đáp trực tiếp tại Hội nghị, đồng thời là cơ sở để tổng hợp các kiến nghị đề xuất lên các Bộ và cơ quan chuyên ngành ngành ở Trung ương và địa phương có giải pháp xử lý kịp thời những tồn tại hiện có.

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

 

Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh.

Báo cáo kết quả hoạt động của Khối thi đua trong năm 2019, ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Trưởng Khối thi đua năm 2019, Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, xác định vai trò quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động cuả Khối Thi đua, ngay từ đầu năm 2019, lãnh đạo Khối thi đua đã chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai thực hiện tốt công tác thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Nhờ đó, công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối thi đua ngày càng đi vào nề nếp, có tác động thúc đẩy, động viên kịp thời các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích đóng góp cho cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Năm 2019, công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối thi đua đã không ngừng được đổi mới và nâng cao. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác này cũng thường xuyên được tăng cường. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc tổ chức và triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

Nội dung các phong trào thi đua đã bám sát với nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác của từng cơ quan, đơn vị, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các Ban Quản lý và các công ty phát triển hạ tầng KCN, KKT cũng như các doanh nghiệp thứ cấp trong các KCN, KKT; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác của từng đơn vị. 

Các phong trào thi đua do Bộ kế hoạch và Đầu tư phát động đã được Khối thi đua triển khai hiệu quả, điển hình như: Phong trào “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019"; phong trào "Ngành Kế hoạch và Đầu tư phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020"; phong trào "Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020"…

Năm 2019, các đơn vị trong Khối thi đua đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn, các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong công tác quản lý nhà nước về KCN, KKT, cụ thể:

Ban Quản lý KKT, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Năm 2019, Ban Quản lý đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới là 9.571 tỷ đồng (đạt 239% kế hoạch năm 2019, tăng 458% so cùng kỳ), nâng tổng số dự án trên địa bàn hiện có là 146 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 99.944 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện năm 2019 ước đạt 3.041 tỷ đồng (đạt 60,8% kế hoạch). Lũy kế đến nay vốn đầu tư thực hiện của các dự án ước đạt khoảng 29.386 tỷ đồng (đạt 29,3% tổng vốn đăng ký đầu tư).

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN, KKT trong năm 2019 có sự tăng trưởng khá hơn so với năm 2018, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 20.710 tỷ đồng, tăng 11 %; doanh thu đạt 28.100 tỷ đồng, tăng 8 %; nộp ngân sách: 2.663 tỷ đồng, tăng 9,8%; giá trị xuất khẩu đạt 688 triệu USD, giảm 3%; lao động đạt 31.500 người, tăng 10,5%.

Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Trị

 Năm 2019 đã có 12 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư vào các KCN, KKT với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 17.182 tỷ đồng, diện tích đất cho thuê là 754 ha. Lũy kế đến nay tại các KCN, KKT có 151 dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 85.631 tỷ đồng (trong đó 90 dự án đã đi vào hoạt động, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 8.210 tỷ đồng; 61 dự án đang xây dựng, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 77.456 tỷ đồng; có 08 dự án khởi công xây dựng; 04 dự án khánh thành đi vào hoạt động với số vốn tăng gấp hàng chục lần so với năm 2018).

Các doanh nghiệp KCN, KKT sản xuất kinh doanh ổn định và tăng trưởng, với các kết quả: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp KCN, KKT ước đạt 5.500 tỷ đồng (tăng 13,4% so với năm 2018), nộp ngân sách ước đạt 420 tỷ đồng (tăng 9,1% so với năm 2018); tổng số lao động tại các KCN, KKT là 7.500 người với thu nhập bình quân 6,2 triệu đồng/người/tháng.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình

Năm 2019, Ban Quản lý đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư đăng ký là 5.253 tỷ đồng. Tính đến nay, các KCN, KKT đã thu hút được 135 dự án đầu tư với tổng mức đăng ký đầu tư 56 nghìn tỷ đồng; trong đó 3 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng mức đăng ký là 16,5 triệu USD.

Hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN, KKT năm 2019 khá ổn định, một số chỉ tiêu chính đạt được: Tổng doanh thu ước khoảng 3.950 tỷ đồng, đạt 107% so với năm 2018; giá trị xuất khẩu khoảng 2.087 tỷ đồng, đạt 103% so với năm 2018; nộp thuế khoảng 210 tỷ đồng, đạt 105% so với năm 2018; thu hút 5.022 người lao động (đạt 104% so với năm 2018) với thu nhập bình quân của người lao động khoảng 6,1 triệu đồng/người/tháng;

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Năm 2019, Ban Quản lý đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 08 dự án trong nước (DDI) với số vốn đăng ký là 2.072,714 tỷ đồng; 05 dự án FDI với số vốn đăng ký là 6.806.473 USD. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn các KKT và KCN có 172 dự án đang còn hiệu lực (KKT Vũng Áng có 139 dự án, gồm 82 dự án DDI với tổng mức đầu tư đăng ký 52.395,184 tỷ đồng và 57 dự án FDI với tổng mức đầu tư đăng ký 13.568,612 triệu USD; KKT Cầu Treo có 24 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư đăng ký 1.726,521 tỷ đồng; KCN Gia Lách có 09 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư đăng ký 885,096 tỷ đồng).

Hoạt động của các doanh nghiệp trong KKT, KCN duy trì ổn định và tăng trưởng, cụ thể: Thu ngân sách đạt 7.210,18 tỷ đồng (trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 6.100,59 tỷ đồng, tăng 14% cùng kỳ năm 2018; thu từ nội địa đạt 1.109,59 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2018); cấp 1.028 lượt  giấy phép lao động. Đến nay, tổng lao động làm việc trong các KCN, KKT là 18.910 người.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An

Trong năm 2019, KKT Đông Nam và các KCN thu hút được 22 dự án đầu tư, trong đó 15 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký đạt 7.550 tỷ đồng và 7 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký đạt 288,983 triệu USD. Tính đến nay, KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An đã thu hút được 225 dự án đầu tư, trong đó 185 dự án DDI với tổng mức đầu tư đăng ký đạt gần 36.318 tỷ đồng và 40 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký đạt 752,432 triệu USD. Hiện nay, đã có 98 dự án đi vào hoạt động.

 Năm 2019, các doanh nghiệp KCN, KKT hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng và phát triển, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 30.000 tỷ đồng, tăng 26,27%; doanh thu ước đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 17,98%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 25,55%; nộp ngân sách ước đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 47,00%; thu nhập bình quân của người lao động đạt 5.800.000 đồng/người/tháng.

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa

Năm 2019, KKT Nghi Sơn đã thu hút được 33 dự án DDI với tổng vốn đăng ký là 9.849,5 tỷ đồng và 02 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 14,6 triệu USD; các KCN thu hút được 23 dự án DDI với tổng vốn đăng ký là 1.014,5 tỷ đồng và 10 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 184,5 triệu USD. Lũy kế đến nay, KKT Nghi Sơn và các KCN đã thu hút được 607 dự án, trong đó có 553 dự án DDI với tổng  vốn đăng ký 138.980 tỷ đồng và 54 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 13.233 triệu USD.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN và đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018, cụ thể: Giá trị sản xuất ước đạt 154.711 tỷ đồng; doanh thu ước đạt 159.328,3 tỷ đồng; nộp ngân sách ước đạt 13.207,4 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,5 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3,4 tỷ USD; tổng số lao động đang làm việc trên địa bàn KKT, KCN hiện là 96.360 người với thu nhập bình quân người lao động đạt 6 triệu đồng/người/tháng.

Tiếp tục xây dựng các KCN, KKT phát triển bền vững

Tại Hội nghị, đại diện các Ban Quản lý phát biểu và thảo luận sôi nổi, nội dung tập trung chủ yếu phản ánh những khó khăn vướng mắc tại địa phương trong quá trình triển khai hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT.

Các ban quản lý cho rằng, nguyên nhân chính của những khó khăn trên xuất phát từ những hạn chế về thể chế chính sách của nhà nước đã trở thành rào cản lớn của các cơ quan quản lý nhà nước về KCN, KKT trong quá trình triển khai nhiệm vụ (Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Môi trường còn chồng chéo, mẫu thuẫn; Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định quy định về quản lý KCN và KKT, viết tắt là Nghị định 82) chưa có phân cấp, ủy quyền rõ ràng cho các Ban Quản lý, vì vậy vai trò của các Ban Quản lý chưa đủ mạnh để có thể phát huy hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước về KCN, KKT. Bên cạnh đó, cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương trong cùng vùng, miền có điều kiện kinh tế- xã hội tương đồng tương đối lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách của Trung ương và địa phương dành cho phát triển các KCN, KKT lại khá eo hẹp...

Các ban quản lý kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trên cơ sở Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành; có hướng dẫn cụ thể một số điều khoản trong Nghị định 82, đặc biệt về phân cấp, ủy quyền cho các Ban Quản lý trong việc thực thi nhiệm vụ; hỗ trợ, tạo điều kiện để các Ban Quản lý tham gia các hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư của Bộ tổ chức ở trong và ngoài nước; tập trung ưu tiên bố trí các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN, KKT; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng.

Về nhiệm vụ trọng tâm của Khối thi đua trong thời gian tới, các Ban Quản lý cho rằng cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua - khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động về phong trào thi đua khen thưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối thi đua và tại các công ty phát triển hạ tầng, các doanh nghiệp thứ cấp trong các KCN, KKT; tăng cường công tác phối kết hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và xây dựng KCN, KKT giữa các đơn vị trong Khối thi đua.

 Ông Nguyễn Văn Phương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận và chúc mừng những thành công mà Khối thi đua đã đạt được trong năm 2019. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phương đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với sự nghiệp phát triển các KCN, KKT nói riêng và phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương trong cả nước nói chung.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phương cho biết, tỉnh Thừa Thiên Huế đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường phát triển bền vững. Quan điểm của Tỉnh là không thu hút đầu tư bằng mọi giá, thời gian qua Tỉnh cũng đã từ chối nhiều dự án quy mô lớn đăng ký đầu tư vào các KCN, KKT song có khả năng gây ô nhiễm môi trường sinh thái.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phương bày tỏ mong muốn Chính phủ và các Bộ, ngành quan tâm, hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho địa phương trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, tiếp tục tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách cho các KCN, KKT; Khối thi đua Ban quản lý các tỉnh Bắc Trung Bộ cần dành nhiều nỗ lực và tâm huyết để tiếp tục đồng hành cùng địa phương xây dựng và phát triển các KCN, KKT vững mạnh trong thời gian tới.

 Ông Trần Quốc Trung- Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế.

Đại diện lãnh đạo Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ông Trần Quốc Trung- Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế biểu dương và đánh giá cao tinh thần quyết tâm phấn đấu nỗ lực của Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Bắc Trung Bộ trong năm 2019. Phó Vụ trưởng Trần Quốc Trung khẳng định, việc các thành viên trong Khối thi đua triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý và các doanh nghiệp trong các KCN, KKT đã tạo động lực quan trọng để các Ban Quản lý và doanh nghiệp trong các KCN, KKT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh đạt tăng trưởng cao, góp phần thúc đẩy phát triển các KCN, KKT.

Phó Vụ trưởng Trần Quốc Trung cũng đã giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của các thành viên trong Khối thi đua liên quan đến cơ chế, chính sách về KCN, KKT, đặc biệt các nội dung liên quan đến Nghị định 82. Đồng thời đề nghị Khối thi đua cần khẩn trương tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các thành viên trong Khối để có văn bản gửi  Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm cơ sở để Bộ sửa đổi, ban hành hướng dẫn cụ thể các quy định trong Nghị định 82 trong thời gian tới.

Liên quan đến khó khăn về nguồn vốn ngân sách đầu tư hạ tầng KCN, KKT, ông Trần Quốc Trung đề nghị các địa phương quan tâm tập trung nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ phát triển hạ tầng KCN, KKT; về những vướng mắc trong Luật Quy hoạch và Xây dựng, theo ông Trần Quốc Trung, các Ban Quản lý cần tham mưu cho Tỉnh học tập kinh nghiệm của một số tỉnh phía Nam (ví dụ Bình Dương, Đồng Nai…) trong việc xử lý hiệu quả vướng mắc ở lĩnh vực này.

 Phó Vụ trưởng Trần  Quốc Trung nhấn mạnh, sắp tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng kết 30 năm thành lập và phát triển các KCN, KKT, đề nghị Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Bắc Trung Bộ nói riêng và các Ban Quản lý KCN, KKT cũng như các địa phương trong cả nước nói chung đồng hành cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có tiếng nói mạnh mẽ kiến nghị lên Chính phủ xây dựng Luật KCN, KKT (nếu xây dựng được Luật này sẽ tạo khung pháp lý cao nhất thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT được toàn diện hơn, hiệu quả hơn).

Nhân dịp tổng kết 30 năm phát triển KCN, KKT sắp tới, để động viên các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển các KCN, KKT, Phó Vụ Trưởng Trần Quốc Trung đề nghị các Ban Quản lý đề xuất lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư biểu dương khen thưởng trong dịp này.

Tổng kết và bế mạc Hội nghị, Khối trưởng Khối thi đua Lê Văn Tuệ tiếp thu và ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phương và Phó Vụ trưởng Trần Quốc Trung. Đồng thời cam kết Khối thi đua các Ban Quản lý sẽ luôn đồng hành cùng địa phương, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và xây dựng, phát triển các KCN, KKT ngày càng phát triển vững mạnh để trở thành động lực phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của các thành viên trong Khối thi đua năm 2019, các thành viên Khối thi đua đã nhất trí đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Cờ thi đua cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế; tặng Bằng khen cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và tặng Bằng khen cá nhân cho Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Trị Trần Văn Đoàn.

Các thành viên Khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Cũng tại Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa các đơn vị thành viên trong Khối thi đua và trao Cờ luân lưu cho đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2020 là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (Khối phó Khối thi đua năm 2020 là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình).

Lãnh đạo Khối thi đua chúc mừng ký kết thành công giao ước thi đua năm 2020.

Được biết Hội nghị tổng kết Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2020 sẽ do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đăng cai và được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh./.

Khối Thi đua Ban Quản lý (KCN, KKT các tỉnh Bắc Trung Bộ gồm có 06 đơn vị: Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa; Ban quản lý KKT Đông Nam tỉnh Nghệ An; Ban quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh; Ban quản lý KKT tỉnh Quảng Bình; Ban quản lý KKT tỉnh Quảng Trị; Ban quản lý KKT công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyễn Hằng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan