Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Toàn cảnh Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 12/1/2024, tại tỉnh Hà Nam, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2023 đăng cai tổ chức Hội nghị.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Một trong các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2023 có ông Trần Văn Kiên, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, Khối Trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2023 (Khối thi đua); ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, Khối phó Khối thi đua, cùng toàn thể các thành viên trong Khối thi đua là lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua đến từ 11 Ban Quản lý KCN, KCX, KKT trong Khối thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng; các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương trên địa địa bàn tỉnh Hà Nam đến dự và đưa tin.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Ông Trần Văn Kiên, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, Khối Trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2023 phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Văn Kiên, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, Khối Trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2023 chân thành cảm ơn các thành viên Khối thi đua mặc dù công việc đầu năm mới bận rộn, nhưng đã không quản xa xôi cố gắng bố trí thời gian, nhân lực để tham dự đông đủ Hội nghị tổng kết. Đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các thành viên trong Khối thi đua, chúc Hội nghị tổng kết công tác thi đua diễn ra thành công tốt đẹp.

Khối Trưởng Khối thi đua Trần Văn Kiên nhấn mạnh, Hội nghị là cơ hội để các thành viên trong Khối thi đua giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm công tác trong quá trình triển khai hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT tại địa phương. Đồng thời mong muốn tại Hội nghị này, các thành viên trong Khối thi đua sẽ chia sẻ cởi mở những thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức trong quá trình hoạt động công tác trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn để các Ban Quản lý KCN, KKT của các địa phương bạn lĩnh hội nhiều bài học kinh nghiệm, từ đó áp dụng vào thực tiễn hoạt động phát triển KCN, KKT của địa phương mình.

Với vai trò là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị, thay mặt Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, Khối trưởng Khối thi đua Trần Văn Kiên bày tỏ cảm xúc vui mừng, phấn khởi được đón tiếp các đại biểu và các thành viên Khối thi đua; đồng thời ông trân trọng mời các thành viên trong Khối thi đua sau Hội nghỉ tổng kết ở lại giao lưu với Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, đồng thời bố trí thời gian cuối tuần tham quan các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Hà Nam.

Vững vàng vượt qua thách thức, tổ chức thành công các phong trào thi đua

Sau phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt đơn vị Khối trưởng và Khối phó Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2023, ông Trần Văn Kiên, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, đơn vị Khối Trưởng Khối thi đua và ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, Khối phó Khối thi đua trực tiếp điều hành Hội nghị.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Ông Trịnh Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2023 trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đua

Thay mặt Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2023, ông Trịnh Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2023 trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đua.

Ông Trịnh Thế Mạnh cho biết, năm 2023 các đơn vị thành viên trong Khối thi đua triền khai hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như các tỉnh Đồng bằng sông Hồng nói riêng. Song các đơn vị thành viên trong Khối thi đua đã nỗ lực khắc phục hạn chế, khó khăn, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh. Cùng với đó, các thành viên trong Khối thi đua đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và địa phương phát động, các đơn vị đều xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm; tham gia ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và văn bản của các cấp chính quyền về đẩy mạnh các phong trào thi đua; tập trung quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; thực hiện phương châm điều hành năm 2023 của Chính phủ: "Đoàn kết kỷ cuơng, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả"; Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022-2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các phong trào thi đua được Đảng bộ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo và thực hiện đổi mới công tác thi đua cả về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua gắn liền với các hoạt động đặc thù của từng đơn vị. Kết quả, các thành viên trong toàn Khối đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua đã gắn với công tác thi đua khen thưởng, từ đó khuyến khích, động viên toàn thể công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia vào các phong trào thi đua của đơn vị, để công tác thi đua khen thưởng góp phần hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Các thành viên Khối thi đua đến từ Ban Quản lý KKT Quảng Ninh, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương và Ban Quản lý KKT Hải Phòng (từ trái sang phải) tham dự Hội nghị

Các đơn vị trong Khối thi đua đã tích cực tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành, các cấp và địa phương phát động đến toàn thể các Ban Quản lý KCN, KKT và các đơn vị trực thuộc và lan toả đến các doanh nghiệp trong KKT, KCN.

Một số phong trào thi đua điển hình như: "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; “Xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, vững mạnh”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Người tốt, việc tốt giai đoạn 2023-2025”; “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; “Doanh nghiệp giỏi, Doanh nhân tiêu biểu”; “Lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần người lao động”; “Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”...

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý và các doanh nghiệp, người lao động trong các KCN, KKT như được tiếp thêm nhiều sức mạnh và động lực, hăng hái thi đua nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong hoạt động quản lý nhà nước, đẩy mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần quan trọng và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Kết quả, hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN, KKT của 11 tỉnh/thành trong Khối thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng trong năm 2023 gặt hái được nhiều thành công khích lệ, theo đó:

Hoạt động thu hút đầu tư đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cả về số lượng các dự án, vốn đăng ký và chất lượng dự án. Có một số đơn vị đạt được kết quả nổi trội dẫn đầu cả nước như: Hải Phòng, Quảng Ninh.

Các Ban Quản lý đều tập trung rất quyết liệt để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong KCN, KKT; định kỳ tổ chức các cuộc đối thoại với người lao động, cũng như chủ doanh nghiệp, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp .

Kịp thời tham mưu các chủ trương, chính sách phù hợp với quy định mới của pháp luật, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chủ động rà soát đối với các thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của người dân và doanh nghiệp; kịp thời công bố công khai khi có điều chỉnh, bổ sung để tổ chức, công dân dễ hiểu, dễ thực hiện.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN ổn định, tiếp tục có tăng trưởng khá, các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu, nộp ngân sách cơ bản đạt so với kế hoạch năm.

Hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN tiếp tục được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện; thu hút đầu tư vào các KCN đạt kết quả khá; các dự án đầu tư trong KCN triển khai nhanh, cơ bản đảm bảo theo tiến độ đăng ký và sử dụng đất hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của doanh nghiệp, KCN được tăng cường.

Ban Quản lý các KCN, KKT phối hợp chặt chẽ với với các đơn vị chức năng để kịp thời nắm bắt tình hình, hỗ trợ, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp KCN; đảm bảo môi trường, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ trong KCN, KKT được an toàn và trong sạch.

Các nội dung của các phong trào thi đua đã bám sát với các hoạt động thực tiễn của từng đơn vị, góp phần tạo ra không khí phấn khởi thi đua giữa các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp KCN, KKT; từ đó tiếp thêm động lực giúp các cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động, triển khai thành công các phong trào thi đua năm 2024

Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ của Khối thi đua năm 2024 nêu rõ, các Ban Quản lý trong Khối thi đua cần tích cực phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2023; tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức phát động và triển khai tích cực các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các ngành, các cấp và địa phương phát động, với các nhiệm vụ thể sau:

Một là, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của địa phương; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2024.

Hai là, tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng 2022; phong trào thi đua khen thưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Khối thi đua các sở, ban, ngành; Khối thi đua Ban Quản lý các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và UBND các tỉnh, thành phố về công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối thi đua.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Các thành viên Khối thi đua đến từ Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc và Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình (từ trái sang phải) tham dự Hội nghị

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, đặc biệt trong công tác quản lý doanh nghiệp; tham mưu xây dựng chính sách về đầu tư phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực để thu hút được dòng vốn FDI chất lượng; chủ động tham mưu các Hội nghị xúc tiến đầu tư, kết nối và làm việc với các tập đoàn lớn trong nước, cũng như nước ngoài; tổ chức các cuộc đối thoại chính sách, có biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính và đất đai.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong KKT, KCN, KCX; phối hợp với Công an, Công đoàn KCN, Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội... tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật tới công nhân lao động, người sử dụng lao động.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Các thành viên Khối thi đua đến từ Ban Quản lý KKT Hải Phòng tham dự Hội nghị

Năm là, phối hợp với các trường, cơ sở đào tạo nghề đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng; xây dựng cầu nối giữa cơ sở giáo dục, đào tạo với các doanh nghiệp để đào tạo các ngành nghề, lĩnh vực doanh nghiệp có nhu cầu, tập trung đào tạo các ngành nghề chất lượng cao, phù hợp với nền kinh tế hiện nay như: Kỹ thuật số, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, công nghệ sinh học...

Sáu là, quy hoạch các KCN mới phù hợp mục tiêu thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có tính bền vững; nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; giảm dần việc thu hút các ngành không phải là thế mạnh của địa phương, chiếm dụng nhiều đất, gây ô nhiễm môi trường... Thu hút đầu tư gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Các thành viên Khối thi đua đến từ Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương; Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình và Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định (từ trái sang phải) tham dự Hội nghị

Bảy là, chăm lo đời sống vật chất cho người lao động, đặc biệt quan tâm đến phát triển hạ tầng xã hội (nhà ở công nhân, các thiết chế văn hóa, thể thao, phúc lợi phục vụ người lao động trong KCN). Trong công tác quy hoạch KCN cần bố trí diện tích đất phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà ở công nhân, đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại các KCN.

Tám là, phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Các thành viên Khối thi đua đến từ Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình tham dự Hội nghị

Chín là, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác theo dõi, đánh giá kết quả tham gia các phong trào thi đua của các cá nhân, tập thể để xem xét, biểu dương kịp thời; tuyên truyền các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay để từ đó nhân rộng để mọi người học hỏi.

Mười là, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng KCN đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư và các doanh nghiệp KCN, KKT.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Các thành viên Khối thi đua đến từ Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên và Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (từ trái sang phải) tham dự Hội nghị

Nhiều khó khăn, vướng mắc do các "rào cản"chính sách ảnh hưởng đến hoạt động phát triển KCN, KKT

Tại Hội nghị, các thành viên Khối thi đua đã phát biểu chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN, KKT tại địa phương; những cách làm hay, sáng tạo và các giải pháp triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được phân cấp....

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn TP. Hà Nội

Chia sẻ kinh nghiệm đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển KCN của Hà Nội, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội cho biết, hiện nay các KCN của Hà Nội tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt khá cao (khoảng trên 80%) nên định hướng phát triển các KCN của Hà Nội là ưu tiên thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao, phát triển các mô hình mới như KCN sinh thái, mô hình doanh nghiệp hỗ trợ… Để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN, trong năm 2023 Ban Quản lý đã đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại chỗ, tổ chức Hội nghị giới thiệu sản phẩm trong các KCN, Hội nghị xúc tiến đầu tư tại chỗ, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Ông Nam mong muốn sang năm 2024, các thành viên trong Khối thi đua đồng hành cùng Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội trong việc phối hợp tổ chức hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm trong các KCN, KKT của các địa phương thành viên trong Khối thi đua nhằm tạo liên kết vùng, địa phương, thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN, KKT phát triển.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Ông Trần Văn Kiên, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, Khối Trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2023 chia sẻ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, môi trường, quản lý lao động, thẩm định sản phẩm...

Nêu bật những tồn tại, vướng mắc mà các Ban Quản lý đang phải giải quyết, đa số các thành viên trong Khối thi đua đều thống nhất cho rằng, mặc dù mỗi địa phương có môi trường hoạt động đặc thù khác nhau, định hướng phát triển khác nhau (ví dụ như Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình Bùi Duy Quang cho biết quan điểm và định hướng phát triển của tỉnh Ninh Bình xác định phát triển KCN gắn với với phát triển đô thị, dịch vụ).

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Ông Châu Thành Hưng, Phó Trưởng ban Quản lý KKT Quảng Ninh chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng chính sách đặc biệt cho KKT..., kinh nghiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng để tạo sự đồng thuận, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư

Song nhìn chung các Ban Quản lý KCN, KKT đều đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến các cơ chế, chính sách hiện hành do bị chi phối bởi các luật chuyên ngành; đồng thời một số các Ban Quản lý chưa được phân cấp uỷ quyền theo quy định của Nghị định số 35/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý KCN, KKT, nên trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về KCN, KKT gặp nhiều vướng mắc, công tác quản lý đất đai, môi trường, đầu tư, quy hoạch, lao động, điện năng, giải phóng mặt bằng, xây dựng KCN mới, xây dựng chính sách đặc biệt cho KKT...

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Ông Bình Bùi Duy Quang, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình chia sẻ khó khăn trong việc giải quyết vấn đề đất đai khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, thiếu quỹ đất...

Các thành viên trong Khối thi đua cho biết, kinh nghiệm để giải quyết những khó khăn, vướng mắt được triển khai hiệu quả đó là tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng các nhà đầu tư và các doanh nghiệp. Mặt khác, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong các KCN, KKT. Đồng thời khẳng định, nhất thiết cần phải có chính sách pháp luật chuyên ngành đủ mạnh nhằm tạo khung pháp lý cao nhất để có thể triển khai thực hiện được hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT và hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KCN, KKT. Các Ban Quản lý đang rất mong chờ Quốc hội và Chính phủ sớm ban hành Luật KCN, KKT để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước để các KCN, KKT phát triển mạnh mẽ hơn.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Ông Chu Đức Anh, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Hải Phòng chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý lao động, quy hoạch, điện năng, xây dựng các KCN mới, đầu tư

Tôn vinh các thành viên Khối thi đua năm 2023

Ghi nhận những đóng góp tích cực của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua đã đạt được trong năm 2023, các thành viên Khối thi đua đã thống nhất tôn vinh và đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng 3 Cờ thi đua cho: Ban Quản lý KKT Quảng Ninh; Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh BìnhBan Quản lý các KCN Vĩnh Phúc; đồng thời tặng 3 Bằng khen cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định, Ban Quản lý KKT Hải Phòng và Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Khối trưởng và Khối phó Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2023 tặng hoa cho Khối trưởng và Khối phó Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2024

Đồng thời các thành viên Khối thi đua đã nhất trí tín nhiệm bầu Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên làm Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2024, Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình làm Khối phó Khối thi đua năm 2024.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Lãnh đạo các Ban Quản lý trong Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng ký kết giao ước thi đua năm 2024

Tiếp theo, các thành viên trong Khối thi đua đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2024.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Lãnh đạo các Ban Quản lý trong Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng chúc mừng Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024 thành công tốt đẹp

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Khối thi đua các Ban các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2023, ông Trần Văn Kiên, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, Khối Trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2023 ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của các thành viên Ban Quản lý trong Khối thi đua đã giúp cho Khối thi đua tổng hợp được đầy đủ bức tranh tổng quan tình hình hoạt động và phát triển của các Ban Quản lý trong Khối thi đua; những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp để triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT. Qua đó giúp cho các thành viên trong Khối thi đua có thêm nhiều kinh nghiệm, phương pháp giải quyết hữu hiệu các hoạt động công tác tại đơn vị mình, góp phần nâng cao năng lực và sức sáng tạo của mỗi thành viên để đóng góp tích cực hơn cho hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT. Mặt khác giúp các thành viên Ban Quản lý nâng cao được nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua; cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Khối thi đua hăng hái thi đua lao động sáng tạo và nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của đơn vị và của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Lãnh đạo các Ban Quản lý trong Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm triển khai thành công các phong trào thi đua năm 2024

Được biết dự kiến Hội nghị sơ kết và tổng kết Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2024 sẽ được tổ chức tại tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, do Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên và Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình đăng cai tổ chức tại tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình.

Bên lề Hội nghị, các thành viên trong Khối thi đua đã tham gia liên hoan, giao lưu với Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam và tham quan một số địa danh nổi tiếng trong tỉnh Hà Nam. Các thành viên trong Khối thi đua bày tỏ sự cảm kích về sự đón tiếp cởi mở, chu đáo, thân tình mà Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã dành cho các thành viên Khối thi đua. Qua đó đã giúp cho các Ban Quản lý trong Khối thi đua tăng cường mối quan hệ gắn kết bền chặt, tạo cơ hội để các thành viên Ban Quản lý có thời gian cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công tác; góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả, là cơ sở để hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động đầu tự kinh doanh trong các KCN, KKT đạt được nhiều kết quả quan trọng trong năm 2024/.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng nỗ lực vượt khó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023
Ông Vũ Quốc Nghị, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên, Khối trưởng Khối thi đua năm 2024 tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Kiên, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, Khối trưởng Khối thi đua năm 2023 đã hoàn thành xuất sắc vai trò Trưởng khối thi đua, lãnh đạo Khối thi đua triển khai thành công các phong trào thi đua năm 2023, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế của các địa phương