Cập nhật ngày 01/10/2015 - 22:55:24

           

Nghị quyết 19: Hoàn toàn là những việc nằm trong tầm tay

- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh điểm này tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015, diễn ra trong hai ngày 30/9 và 1/10/2015.

 

Tại cuộc họp các thành viên Chính phủ nhất trí cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước, quý III đạt 6,81%, 9 tháng đạt 6,5%. Trong đó, công nghiệp tăng 9,57%, nông nghiệp ước tăng 2,08%, dịch vụ ước tăng 6,17%. Ước cả năm GDP tăng trên 6,5%, vượt kế hoạch đề ra (6,2%), cao nhất trong 8 năm qua.

Khu vực công nghiệp phục hồi mạnh mẽ, tăng 9,57%, thực sự trở thành động lực chủ yếu tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 9,8%, cao hơn cùng kỳ nhiều năm trước.

Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2015 giảm 0,21% so với tháng trước, tăng 0,4% so với tháng 12/2014, là mức tăng thấp nhất trong 10 năm gần đây.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng tăng 9,8%, loại trừ yếu tố giá còn tăng 9,2%, cao nhất kể từ năm 2011, thể hiện niềm tin tiêu dùng và cầu của nền kinh tế tăng lên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá kết quả đạt được rất đáng mừng trong bối cảnh nền kinh tế đối diện không ít khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát và chủ động ứng phó chính sách kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình trong nước và quốc tế; quyết liệt, sâu sát, tăng cường phối hợp giữa các ngành các cấp trong chỉ đạo điều hành, nhất là trong điều hành kinh tế vĩ mô; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết 01, Nghị quyết 19 và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ; phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành chức năng tiếp tục bám sát mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Các ngành, các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 19.

 “Không được thỏa mãn với kết quả bước đầu đạt được, phải quyết liệt hơn nữa với các việc làm cụ thể, không chỉ trên giấy tờ mà trên cả thực tiễn, như ngành Tài chính tập trung hơn nữa vào lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm; ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung vào lĩnh vực đất đai… Tôi nhắc lại đây hoàn toàn là những việc nằm trong tầm tay, không có gì xa vời”,  Thủ tướng nói

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, khẩn trương hoàn thành dự thảo và các thủ tục để ban hành các văn bản kịp thời, tránh để nợ đọng ban hành văn bản.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó, tập trung vào tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là cổ phần hóa; Ngân hàng Nhà nước tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, nhất là các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý hiệu quả nợ xấu.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách người có công, các đối tượng chính sách xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, hỗ trợ hộ cận nghèo. Chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp về phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông; kiểm soát chặt chẽ, tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Các ngành, các cấp chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Về các báo cáo dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, tái cơ cấu nền kinh tế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện, cập nhật lại số liệu, làm rõ hơn mặt được, chưa được, nguyên nhân và các biện pháp khắc phục. 

Về định hướng khung cân đối ngân sách nhà nước 5 năm 2011-2016, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là 5 năm tới, phải cơ cấu lại ngân sách theo hướng tích cực hơn, chi thường xuyên giảm, chi đầu tư tăng lên, dứt khoát bội chi là để chi cho đầu tư phát triển, bảo đảm an toàn nợ công.

Cũng tại phiên họp, Chính phủ đã nghe, cho ý kiến về: Báo cáo thực trạng và giải pháp nâng cao năng suất lao động của Việt Nam; Báo cáo về việc tính tiền lương vào giá dịch vụ  y tế thanh toán bảo hiểm y tế; vấn đề tổ chức, quản lý đơn vị sự nghiệp y tế ở địa phương; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân; Báo cáo về kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi); Tờ trình về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan