Trong tháng 11/2021,kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 4,2 tỷ USD, tăng 8,9% so với tháng 11/2020 và tăng 5,8% so với tháng 10/2021. Tính chung 11 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 43,5 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó,xuất khẩunhóm nông sản chính ước đạt trên 19,3 tỷ USD, tăng 13,7%; lâm sản chính đạt khoảng 14,3 tỷ USD, tăng 20,9%; thủy sản đạt trên 7,9 tỷ USD, tăng 3,5%; chăn nuôi ước đạt 393 triệu USD, tăng 4,0%; nhóm đầu vào sản xuất trên 1,5 tỷ USD, tăng 25,9%.

11 tháng năm 2021, xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt gần 43,48 tỷ USD
Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản có thể vượt 47 tỷ USD

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, tính đến hết tháng 11/2021, các sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng, gồm: Cà phê, cao su, gạo, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi; sản phẩm gỗ; mây, tre, cói thảm; quế… Trong đó, cao su, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Cụ thể: Cao su tăng 11,7% về khối lượng, tăng 40,5% giá trị; gạo tăng 0,8% khối lượng và 7,3% giá trị; hạt điều tăng 14,3% khối lượng, tăng 4,6% giá trị… Một số mặt hàng dù giảm khối lượng, nhưng giá trị vẫn tăng, như: hồ tiêu dù khối lượng xuất khẩu giảm 6,7% nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 54,4% nên giá trị xuất khẩu vẫn tăng 44,0%; cà phê khối lượng giảm 4,4% nhưng giá trị xuất khẩu vẫn tăng 5,9%.

Về thị trường xuất khẩu, trong 11 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á chiếm 43,1% thị phần, châu Mỹ 29,6%, châu Âu 11,5%, châu Phi 1,9%, châu Đại Dương 1,6%. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 27,5% thị phần, đạt trên 11,9 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tới 67,2% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang thị trường này. Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc (gần 8,4 tỷ USD, chiếm 19,2% thị phần) với kim ngạch xuất khẩu nhóm rau quả chiếm tới 23,3% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Tiếp đến là Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt gần 3 tỷ USD (chiếm 6,9%) với nhóm sản phẩm gỗ chiếm 43,% giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Thị trường Hàn Quốc đứng thứ 4 với giá trị xuất khẩu đạt khoảng 1,9 tỷ USD (chiếm 4,4%) với nhóm sản phẩm gỗ chiếm 42,5% giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản…

Về nhập khẩu, kim ngạch các mặt hàng nông, lâm, thủy sản 11 tháng ước khoảng 39,2 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2020. Trong số đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 24,9 tỷ USD, tăng 54,2%; nhóm sản phẩm chăn nuôi đạt trên 3,1 tỷ USD, giảm 1,8%; nhóm hàng thủy sản ước khoảng 1,8 tỷ USD, tăng 11%; nhóm lâm sản chính khoảng 2,8 tỷ USD, tăng 260,5%; nhóm đầu vào sản xuất trên 6,6 tỷ USD, tăng 33,6%.

Hoa Kỳ cũng là thị trường xuất khẩu nông sản sang Việt Nam lớn nhất đạt gần 3,5 tỷ USD, chiếm 8,9% thị phần; trong đó mặt hàng bông chiếm 35,5% giá trị. Tiếp theo là Campuchia đạt khoảng 3,3 tỷ USD, chiếm 8,5%; riêng mặt hàng điều chiếm gần 61,7%./.