Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan của Quốc hội khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua hoặc cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh đã có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Trước đó, tại cuộc họp liên ngành giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật đối với đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021 hồi tháng 5/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị các bộ, ngành tập trung bổ sung Chương trình năm 2021, cố gắng không lùi thời hạn đối với các dự án luật có thể đưa được ngay vào Chương trình năm nay.

Theo Quyết định số 889/QĐ-TTg, 16 dự luật sắp được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới gồm:

- Luật Đất đai 2013.
- Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi, bổ sung 2010, 2019).

- Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014).

- Luật Giá 2012.

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014.

- Luật Thương mại 2005.

- Luật Điện lực 2004.

- Luật Giao dịch điện tử 2005.

- Luật Công nghiệp công nghệ số.

- Luật Chính phủ số.

- Luật Việc làm 2013.

- Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

- Luật Luật sư 2006 (sửa đổi, bổ sung 2012).

- Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

- Luật Nhà ở 2014./.