Trắc nghiệm tính cách MBTI

- MBTI là gì?

Trắc nghiệm tính cách MBTI

MBTI là viết tắt của bài trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs Type Indicator. Đây một phương pháp trắc nghiệm khoa học nhằm kiểm tra đặc điểm tâm lý, tính cách của người tham gia bài trắc nghiệm ứng với các vấn đề đặt ra, ở đây là sự phù hợp với nghề nghiệp. Trắc nghiệm tính cách MBTI rất nổi tiếng, đặc biệt nhấn mạnh vào sự khác biệt của mỗi cá nhân. Đây là sự khác biệt của các đặc điểm tự nhiên dựa trên những câu trả lời của họ. Từ đó suy ra được tính cách con người và tìm được ngành nghề phù hợp với người đó.

- Nguyên lý hoạt động

MBTI cho rằng mỗi con người đều tiềm ẩn trong họ những nét cá tính, tính cách đặc thù riêng biệt. Chính sự khác biệt của người này với người khác làm nên sự khác biệt trong vấn đề của họ gặp phải. Bài trắc nghiệm MBTI đưa ra những câu hỏi dạng chữ/hình ảnh nhất định và yêu cầu người gia phải trả lời các câu hỏi đó. Sau khi các câu trả lời đã được hoàn thành thì sẽ tổng kết và kết luận đặc điểm tính cách của người tham gia là gì? Những đặc điểm tính cách riêng biệt đó của họ phù hợp với những lĩnh vực, nghề nghiệp như thế nào.

Bài trắc nghiệm MBTI dựa trên 4 tiêu chí:

+ Tìm hiểu và nhận thức thế giới: giác quan/trực giác

Bạn biết đây, thế giới được hiểu, nhận thức thông qua các giác quan cụ thể để nhận biết màu sắc, hình dáng, mùi vị, âm thanh. Từ đó chúng ta mới có thể phân tích được. Người có tư duy giác quan là người sẽ xem xét những tình tiết, thông tin có trong quá khứ để quyết định vấn đề họ gặp phải.

Còn những người tìm hiểu và nhận thức về thế giới thông qua trực giác là người dùng bộ não là đơn vị diễn dịch, phân tích và lý giải cụ thể những nguồn thông tin mà họ thu nhận được. Não bộ của họ làm việc hết sức để suy đoán, phán đoán tương lai.

+ Quyết định và lựa chọn: Lý trí/cảm xúc

Bạn là người lý trí hay cảm xúc, bộ câu hỏi MBTI sẽ giúp bạn trả lời. Bộ trắc nghiệm này sẽ đưa ra cho bạn những thuật ngữ và yêu cầu bạn chọn thuật ngữ nào nói lên tính cách của bạn. Từ đó sẽ biết được bạn là người lý trí hay tình cảm.

Tương tự như vậy, hai nhóm cuối cùng là xu hướng tự nhiên (bao gồm hướng nội, hướng ngoại) và cách thức hành động (bao gồm nguyên tắc và linh hoạt) sẽ chỉ cho bạn biết bạn đang thực hiện công việc mang đặc thù như thế nào, tính cách của bạn có phù hợp với đặc thù tính cách như vậy không.

Trắc nghiệm tính cách DISC

- DISC là gì?

Trắc nghiệm tính cách DISC

DISC là cụm từ viết tắt của Dominance – Influence – Steadiness – Compliance là công cụ kiểm tra hành vi của cá nhân trong môi trường hoặc nhóm cụ thể. Bạn hoàn toàn có thể dùng phương pháp trắc nghiệm này để nhận biết sự tương thích nghề nghiệp và cá tính của mình

- Nguyên tắc hoạt động

DISC sẽ đưa cho bạn một bảng mô tả dày đặc các tính từ miêu tả tính cách. Bạn sẽ phải chọn những cụm từ mà bạn cảm thấy phù hợp với bản thân mình nhất theo quy tắ mà bộ trắc nghiệm này đưa ra. Kết quả thu được sẽ cho bạn biết bạn là người thuộc nhóm tính cách như thế nào trong 4 nhóm sau:

+ Dominance – Người quyền lực

+ Influence – Người ảnh hưởng

+ Steadiness – Người trầm tĩnh

+ Compliance – Người tuân thủ