Trong chương trình làm việc sáng nay (21/7), theo VGP, Quốc hội đã tái bầu ông Bùi Văn Cường làm Tổng Thư ký Quốc hội, ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, Quốc hội khóa XV có 11 Chủ nhiệm Ủy ban, trong đó có 3 nhân sự mới được bầu làm tân chủ nhiệm các ủy ban là: Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

8 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tiếp tục được bầu giữ chức vụ như khóa XIV gồm: ông Bùi Văn Cường được bầu giữ chức vụ Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Ủy viên Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (Trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XIV) và ông Dương Thanh Bình (Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội khóa XIV) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công tiếp tục giữ chức vụ hiện tại.

3 nhân sự mới được bầu làm Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội
18 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ra mắt Quốc hội. Ảnh: QH
Sau khi đã hoàn tất quyết định nhân sự thuộc khối Quốc hội, sắp tới, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hôm qua, cùng với bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đã bầu 4 ông: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải và Trần Quang Phương làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Như vậy, sau khi kiện toàn 18 thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV vào ngày hôm qua, đến sáng nay, Quốc hội đã kiện toàn xong người đứng đầu Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, theo Chương trình Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội đang diễn ra, Quốc hội sẽ dành khoảng 3 ngày làm việc để xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Quốc hội cũng sẽ quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Trong đó, đáng chú ý là ở khối nhân sự Chính phủ, trước đây có 5 Phó Thủ tướng, nhưng tại Kỳ họp này, dự kiến trước mắt Quốc hội kiện toàn 4 Phó Thủ tướng với cơ bản là các Phó Thủ tướng tái cử./.