Lỗi tự mình cô lập

Đó là lỗi tư duy mà con người rằng mình sống độc lập, không phụ thuộc vào ai, phân biệt rõ ràng với mọi người. Họ đi theo lối sống chỉ một mình bản thân mình mà quên đi mọi người lẫn cả các quan hệ xã hội xung quanh. Những người mang lối tư duy này thường ra các quyết định mà không xem xét sự ảnh hưởng của nó với mọi thứ xung quanh. Giống như khi một cá nhân hợp tác với một đối tác nào đó mà khi ra quyết định không quan tâm đến sự ảnh hưởng mà nó mang lại cho đối tác thì cá nhân đó đang tự cô lập chính bản thân mình.

Lỗi cô lập vấn đề

Đó là lỗi thường mắc phải ở những người có tư duy không được nhạy bén với vấn đề. Họ thường chỉ phân tích vấn đề trên một khía cạnh duy nhất mà không quan tâm đến các vấn đề xung quanh mà nó sẽ tác động hay là chịu tác động. Thực tế đã chứng minh rằng những người mắc phải lỗi cô lập vấn đề trên chỉ nhìn nhận sự vật, hiện tượng ở những khía cạnh mà ai cũng thấy được mà không quan sát sâu sắc mọi khía cạnh của nó.

Lỗi kết quả duy nhất

Lỗi này xảy ra khi con người chúng ta thường nghĩ rằng kết quả một sự việc luôn là duy nhất. Mọi người đã sai vì ở đây kết quả chỉ là duy nhất khi nó ở cùng một điều kiện. Nhưng kết quả nó cũng có thể khác nhau khi mình đặt chính suy nghĩ của chúng ta vào đó vì không ai suy nghĩ giống ai cả. Đó là nguồn gốc dẫn đến sự sai lầm trong nhìn nhận lối tư duy kết quả duy nhất.

Dùng mọi lý do để biện chứng cho sai lầm của mình

Dù là người có tư duy chắc chắc hay không thì vẫn thường mắc phải lồi dùng mọi lý do để biện chứng cho sai lầm của mình. Ví dụ như một hôm bạn đi học muộn, cô giáo hỏi bạn lý do vì sao, nếu như bạn không có lý do chính đáng bạn sẽ có xu hướng tìm mọi cách để giải thích rằng việc mình đi học muôn là chính đáng.

Lỗi không hiểu bản chất vấn đề

Mọi sự vật, hiện tượng xảy ra đều có nguyên nhân và bản chất vấn đề đó là gì. Nhưng chúng ta thường mắc phải lỗi là chưa thực sự hiểu bản chất vấn đề mà chỉ hiểu cái bề ngoài của nó. Lỗi này xảy ra do con người chưa thực sự nhận thức và tìm hiểu sâu sắc bản chất mà vấn đề mang lại.