Theo báo cáo tình hình kinh tế tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017 của Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC), tín dụng tháng 7 tiếp tục tăng trưởng tích cực. Ước tính đến hết tháng 7/2017, tín dụng tăng tăng 9,3% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 8,8%).

Tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn có xu hướng giảm. Tín dụng trung và dài hạn ước chiếm khoảng 53,9% tổng tín dụng (cuối năm 2016 là 55,1%). Tín dụng ngắn hạn chiếm khoảng 46,1% (cuối 2016 là 44,9%).

Cũng theo báo cáo, cơ cấu tín dụng theo loại tiền được duy trì ổn định. Trong đó, tín dụng VNĐ chiếm khoảng 91,7%; ngoại tệ là 8,3% trong tổng tín dụng.

Về tình hình lãi suất, theo đánh giá của NFSC, lãi suất huy động tương đối ổn định trên thị trường 1. Lãi suất cho vay cũng có dấu hiệu giảm dần sau khi NHNN hạ lãi suất điều hành và trần lãi suất cho vay ngắn hạn một số lĩnh vực ưu tiên.

Cụ thể, lãi suất vay 5 lĩnh vực ưu tiên giảm về mức 6,5%/năm, có ngân hàng thương mại giảm về 6%/năm, thấp hơn trần quy định của NHNN 0,5%.

NFSC cho rằng, trong những tháng cuối năm 2017, việc giảm lãi suất đang có nhiều yếu tố hỗ trợ trong và ngoài nước như áp lực từ phía tỷ giá không quá lớn. Đồng USD đã giảm hơn 7% so với đầu năm và khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay hiện xuống dưới 50%.

Bên cạnh đó, lạm phát nhiều khả năng đạt dưới mục tiêu Quốc hội đề ra (4%). Việc phát hành trái phiếu chính phủ 5 tháng còn lại của năm 2017 chỉ còn khoảng 25% kế hoạch. Lợi suất trái phiếu chính phủ các kỳ hạn cũng đồng loạt giảm 0,2-0,3 điểm % so với cuối tháng 6, thấp hơn khoảng 1 điểm % so với cùng kỳ 2016 ở các kỳ hạn, tạo điều kiện hỗ trợ việc giảm lãi suất đối với khu vực ngân hàng.

Một yếu tố khác là động thái từ nhà điều hành đang hỗ trợ cho việc giảm lãi suất. Trong tháng 7, NHNN hạ lãi suất điều hành.

Cùng với đó, trần lãi suất cho vay ngắn hạn cũng được NHNN điều chỉnh giảm đối với các lĩnh vực ưu tiên. Đáng chú là nút thắt nợ xấu đã có cơ chế pháp lý thuận lợi khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 ngày 19/7 vừa qua./.