Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) PVN tại Hội nghị giao ban hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2018 của Tập đoàn, tổ chức ngày 01/10/2018, tại Hà Nội.

Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng Giám đốc PVN và các đồng chí trong HĐTV Tập đoàn; các Phó Tổng giám đốc; các Kiểm soát viên Tập đoàn; Trưởng các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn; đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên, Chi nhánh, Ban Quản lý dự án của Tập đoàn.

Trong 9 tháng năm 2018, PVN đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tất cả các đơn vị thành viên đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ 2% đến 15% kế hoạch 9 tháng đề ra. Đặc biệt, khai thác dầu thô trong nước vượt 450 nghìn tấn so kế hoạch, góp phần quan trọng tăng trưởng GDP cả nước 9 tháng đạt 6,98%.

Cụ thể, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Gia tăng trữ lượng trong 9 tháng năm 2018 đạt 6 triệu tấn quy dầu. Phát hiện dầu khí mới tại giếng Mèo Trắng Đông-1X (lô 09-1, VSP) và giếng Thổ Tinh Nam - 1X. Tập đoàn đã đưa mỏ Bunga Pakma-PM3CAA vào khai thác từ ngày 12/05/2018 (sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng 19 ngày).

Tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng năm 2018 đạt 18,17 triệu tấn, bằng 105,9% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 79,6% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu đạt 10,56 triệu tấn (khai thác dầu ở trong nước đạt 9,09 triệu tấn; ở nước ngoài ước đạt 1,47 triệu tấn); sản lượng khai thác khí đạt 7,61 tỷ m3; sản xuất điện đạt 16,03 tỷ kWh; sản xuất đạm đạt 1,23 triệu tấn; sản xuất xăng dầu đạt 6,50 triệu tấn.

Bên cạnh đó, về các chỉ tiêu về tài chính, trong 9 tháng năm 2018 tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 449,1 nghìn tỷ đồng, vượt 20,1% so với kế hoạch 9 tháng; nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn 9 tháng đạt 81,4 nghìn tỷ đồng, vượt 52,1% so với kế hoạch và vượt 10,4 % kế hoạch năm 2018.

Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của PVN được kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn thường xuyên báo cáo Bộ Công Thương tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm dầu khí và các dự án điện cấp bách để Bộ Công Thương kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện.

Phân xưởng điện hơi Nhà máy Bio Ethanol Dung Quất đã tái khởi động

Còn đối với công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp, Tập đoàn đang tập trung triển khai thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn giai đoạn 2017-2020 theo đúng tiến độ, nội dung tại công văn số 1182/TTg- ĐMDN, ngày 11/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Đến hết tháng 09/2018, PVN đã hoàn thành bán cổ phần lần đầu và tổ chức thành công Đại hội cổ đông lần đầu của 3 đơn vị là PVOil, PVPower và BSR.

Công tác tái cấu trúc bộ máy Công ty mẹ - Tập đoàn được triển khai khẩn trương, mô hình quản trị của Công ty mẹ - Tập đoàn đã được tinh gọn, giảm bớt trung gian. Cùng với đó, PVN đã hoàn thành Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ở các đơn vị thành viên. Tập đoàn đã hoàn thành thoái vốn tại Công ty CP Bất động sản Dầu khí Việt Nam –SSG, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP).

Ngoài ra, công tác khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc; công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đóng góp vào báo cáo sơ kết 9 tháng của Tập đoàn cũng như trao đổi về các tình hình triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, tập trung chủ yếu vào các vấn đề lớn, như: tái cấu trúc doanh nghiệp, sắp xếp bộ máy tinh gọn, làm việc hiệu quả; giải quyết các kiến nghị của các đơn vị thành viên; tập trung xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các dự án nhiệt điện...

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả làm việc của các đơn vị thành viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp lớn vào thành công chung của Tập đoàn trong 9 tháng năm 2018. Đồng thời, ông cũng lưu ý rằng, trong những tháng cuối năm, các đơn vị cần tập trung quyết liệt vào công tác quản trị, từ quản trị nhân lực, tài chính tới các dự án đầu tư, cơ chế... Bên cạnh đó, “công tác quản trị sẽ quyết định toàn bộ hiệu quả, năng suất, chất lượng của công việc cũng như tạo động lực thúc đẩy cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên hoàn thành nhiệm vụ của năm 2018”, Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Kết luận Hội nghị, Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn đề nghị Tập đoàn và các đơn vị thành viên cần tập trung triển khai các giải pháp cụ thể, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, hướng đến mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2018, tạo tiền đề phát triển cho năm 2019./.