Tháng 6/2021, theo tổng hợp của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trên toàn thị trường trái phiếu doanh nghiệp có 92 đợt phát hành trong nước, với tổng giá trị phát hành đạt 53.773 tỷ đồng, trong đó có 91 đợt phát hành riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành là 52.274 tỷ đồng, 1 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 1.500 tỷ đồng của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán KBC niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM).

Ai là “gã đi vay” lớn nhất trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp?
Ai là “gã đi vay” lớn nhất trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp?
Các thương vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 6/2021. Nguồn: VBMA

Trong tháng 6 vừa qua, kỳ hạn phát hành trái phiếu doanh nghiệp chủ yếu từ 1-3 năm. Lãi suất phát hành của nhóm doanh nghiệp bất động sản ghi nhận ở mức cao nhất trên thị trường, khi dao động từ 8,5%-12,5%/năm, tiếp đến là với nhóm ngân hàng (không phải trái phiếu tăng vốn cấp 2) với lãi suất dao động trong khoảng từ 3- 4,2%/năm.

Theo Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam, trong tháng 6/2021, có tới khoảng 72,4% khối lượng trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm, chủ yếu thuộc nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán. Trong nhóm trái phiếu bất động sản, có 19,4% khối lượng trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm.

Theo VBMA, tháng 6/2021, nhóm ngân hàng thương mại vẫn dẫn đầu về giá trị vốn huy động thành công, với tổng giá trị phát hành đạt 31.989 tỷ đồng, chiếm 59,5% tổng giá trị phát hành toàn thị trường, trong đó có 4.189 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2. Tiếp đến là nhóm doanh nghiệp bất động sản, với giá trị phát hành đạt 10.824 tỷ đồng. Nhóm doanh nghiệp hoạt động trong ngành năng lượng xếp vị trí thứ 3 về giá trị phát hành, với lượng vốn huy động thành công đạt 4.600 tỷ đồng, trong đó riêng Dự án nhà máy điện gió Ea Nam đã huy động 4.500 tỷ đồng từ trái phiếu.

Các ngân hàng huy động nhiều vốn trên thị trường trái phiếu trong tháng 6 vừa qua như: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng Phát triển TP.HCM (HDBank)...

Ai là “gã đi vay” lớn nhất trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp?
Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo kỳ hạn và theo nhóm ngành trong tháng 6/2021. Nguồn: VBMA

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, theo VBMA, trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp có tổng cộng 306 đợt phát hành trong nước, với tổng giá trị phát hành đạt 186.683 tỷ đồng, trong đó có 293 đợt phát hành riêng lẻ, với tổng giá trị phát là 177.098 tỷ đồng, 13 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 9.584 tỷ đồng.

Tương tự như trong tháng 6/2021, “gã đi vay” lớn nhất trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong nửa đầu năm nay, theo VBMA chính là nhóm ngân hàng thương mại, với tổng giá trị phát hành đạt 68.113 tỷ đồng.

Nhóm doanh nghiệp đứng thứ hai về giá trị vốn huy động trên thị trường trái phiếu là doanh nghiệp ngành bất động sản, với tổng khối lượng phát hành 61.988 tỷ đồng.

Ai là “gã đi vay” lớn nhất trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp?
Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo kỳ hạn và theo nhóm ngành trong 6 tháng đầu năm 2021. Nguồn: VBMA

Trong 6 tháng đầu năm nay, có 2 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm: Tập đoàn Vingroup, với giá trị vốn huy động thành công là 500 triệu USD; trái phiếu xanh của Công ty cổ phần Bất động sản BIM, với giá trị vốn huy động đạt 200 triệu USD./.