BSC và KPI là gì?

BSC - Balanced Scorecard là một trong những hệ thống quản lý chiến lược được xem xét trên kết quả đo lường và đánh giá. BSC là phương pháp quản lý chỉ tiêu đánh giá và hoạt động cụ thể của tổ chức.

KPI - Key Performance Indicator là một công cụ đo lường hiệu suất của nhân viên làm việc giúp cho công ty có thể theo dõi được những target đặt ra ở mức độ nào.

BSC và KPI là ‘‘perfect couple’’ đối với chiến lược kinh doanh và lãnh đạo. Giúp cho các nhân viên có thể nắm rõ được từng mục tiêu quản lý và chương trình hành động xuyên suốt.

Tuy nhiên đôi khi những nhà quản trị doanh nghiệp còn vấp phải những sai lầm trong việc áp dụng các quy tắc của BSC và KPI làm cho nó không còn đạt được hiệu quả mong muốn.


Hãy là một nhà lãnh đạo thông minh trong cách thức đánh giá

Xây dựng quá nhiều mục tiêu KPIs

Tiêu chí được giao cho các nhân viên ngày càng nâng cao với số lượng quá nhiều. Có vị trí còn được giao 50 - 60 KPIs mỗi tháng. Làm cho chất lượng công việc cũng như nhân viên trở nên bị áp lực và không nhận được bất cứ đánh giá tốt nào.

Mục tiêu KPIs không đo lường được

Trong nguyên tắc Smart thì M - Measurable là tiêu chí đo lường hiệu suất hoạt động. Tuy nhiên vì những sao chép, thiết kế KPIs quá nhiều làm cho các phương pháp thu thập, xử lý thông tin trở nên phức tạp, khó khăn. Cả người quản lý và người thực hiện đều nản chí và stress.


Xác định rõ mục tiêu để nhân viên không quá stress

Tiêu chuẩn và khung điểm đánh giá thiếu công bằng

Đối với nhiều trường hợp hệ thống đánh giá KPIs lại khác nhau dẫn đến việc người thực hiện không thể biết rõ được như thế nào để được đánh giá tốt hay xuất sắc. Có KPIs chấm theo mức 5, có KPIs khác lại ở mức 3 là cao nhất. Cũng chỉ vì suy nghĩ và thiết kế chủ quan của người quản lý KPIs làm cho sự công bằng trong đánh giá trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

BSC là phương pháp quản trị chiến lược

Bạn cần phải có cái nhìn nhận đúng về lý thuyết của các phương pháp. BSC là một phương pháp hỗ trợ cho lãnh đạo doanh nghiệp trong chiến lược và mục tiêu kinh doanh trở nên rõ ràng và khả thi hơn.

BSC không phải là phương pháp đánh giá

Bởi vậy khi đưa BCS vào tiêu chí đánh giá thì bạn phải xem xét được, BSC là cơ sở cho người quản lý có thể xác định các KPIs. Đừng nhầm lẫn để lại xây dựng một hệ thống KPIs vĩ đại như BSC khiến cho các nhân viên dở khóc dở cười. Lãnh đạo không đánh giá được chỉ tiêu, nhân viên không đạt được KPIs mong muốn.


BSC phù hợp như thế nào với KPI là cách công ty cần xem xét

Những chia sẻ trên chắc rằng có thể giúp cho các công ty, doanh nghiệp có cái nhìn hoàn thiện đối với việc tổ chức và đánh giá công việc dựa trên BSC và KPI đúng đắn và chính xác hơn. Các nhân viên sẽ nhận được kết quả làm việc phù hợp và cảm thấy rằng những công sức mình bỏ ra là đáng giá chứ không phải chỉ vì những áp dụng sai lệch làm nản chí và mất tinh thần trong công việc. Áp dụng BSC và KPI không hề sai chỉ là cách bạn chọn chưa đúng đối với tình trạng công ty bạn.