Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bắc Giang năm 2022 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND Tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn Tỉnh.

Cùng với đó, thông qua cuộc thi phổ biến sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Tỉnh và người dân đang sinh sống tại tỉnh Bắc Giang về mục đích, ý nghĩa, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông qua các chỉ số: PCI; Chỉ số Cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX); Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang (DDCI)...

Đồng thời, phát hiện và nghiên cứu áp dụng sáng kiến hay về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang trong năm tới và các năm tiếp theo.

Bắc Giang tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh năm 2022

Bắc Giang tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh năm 2022.

Bắt đầu từ 7h00’ ngày 01/8/2022, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh năm 2022 của tỉnh Bắc Giang chính thức được diễn ra theo hình thức Thi trắc nghiệm tại địa chỉ http://ipcbacgiang.com và kết thúc lúc 17h00’ ngày 31/8/2022.

Cuộc thi gồm các nội dung: Hiểu biết về các chỉ số: PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI, DDCI; kết quả điểm số và xếp hạng các chỉ số: PCI, PAR INDEX, SIPAS năm 2021 của tỉnh Bắc Giang; kết quả xếp hạng Chỉ số DDCI năm 2021 của các sở, ban, ngành và huyện/thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang; mục tiêu phấn đấu và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được giao cải thiện các chỉ số: PCI, PAR INDEX, SIPAS năm 2022 của tỉnh Bắc Giang; và đề xuát sáng kiến để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang trong năm tới và các năm tiếp theo.

Đối tượng dự thi bắt buộc là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các ban, cơ quan của Đảng và tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Tỉnh; UBND huyện, thành phố. Bên cạnh đó, UBND tỉnh khuyến khích các tổ chức hội, hiệp hội, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân đang sinh sống tại tỉnh Bắc Giang cùng tham gia.

Về giải thưởng cuộc thi, các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng, cụ thể:

- Giải thưởng cá nhân (có 19 giải), gồm:

01 giải nhất, trị giá: 3.000.000 đồng

03 giải nhì, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng

05 giải ba, mỗi giải trị giá: 1.500.000 đồng

10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng

- Giải thưởng tập thể (có 06 giải), gồm:

01 giải nhất, trị giá: 5.000.000 đồng

02 giải nhì, mỗi giải trị giá: 4.000.000 đồng

03 giải ba, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng

- Giải thưởng cho cá nhân có sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh (Tính mới; tính hiệu quả; tính khoa học; tính ứng dụng thực tiễn…), gồm:

01 giải nhất, trị giá: 3.000.000 đồng

01 giải nhì, trị giá: 2.000.000 đồng

01 giải ba, trị giá: 1.500.000 đồng

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cuộc thi lựa chọn, trình Chủ tịch UBND Tỉnh (qua Sở Nội vụ) tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân đạt Giải Nhất cuộc thi và tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai cuộc thi./.