Phát biểu tại buổi khai trương thử nghiệm Trung tâm điều hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng ngày 22/5/2020, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, hằng năm Bộ được giao khối lượng công việc lớn, có nhiều vấn đề khó, mới, chưa có tiền lệ và phải tổng hợp số liệu lớn, cập nhật kịp thời để đưa ra quyết định chính xác. Đây cũng là lý do cần phải ra đời Trung tâm này, góp phần nâng cao năng lực điều hành, nghiên cứu, phân tích, dự báo để đưa ra quyết sách nhanh nhưng phải đúng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Điều hành. Ảnh: Đức Trung/MPI

Trung tâm điều hành tích hợp được xây dựng trên cơ sở tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có từ các đơn vị thuộc Bộ. Với khối lượng lớn cơ sở dữ liệu này, công tác thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn nhất, với độ chính xác cao nhất. Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm cũng giúp xử lý các công việc của Bộ với thời gian nhanh nhất, khối lượng công việc lớn nhất, đảm bảo tiết kiệm chi phí nhất. Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm là cơ sở để đưa ra các thông tin tổng hợp, cảnh báo, giúp tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế, xã hội và quản trị nội bộ của Bộ.

Trung tâm cho phép sử dụng thông tin và công nghệ phân tích để người điều hành ra quyết định kịp thời, giúp quản lý được đa dạng các vấn đề, bao gồm cả những vấn đề đã được dự liệu trước và những vấn đề xảy ra đột xuất, tình huống khẩn cấp.

“Trung tâm điều hành tích hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quy mô tích hợp đồng bộ, có thể ví như “bộ não” của Bộ, được tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có từ các đơn vị thuộc Bộ, giúp có được một cái nhìn toàn cảnh về thông tin liên quan đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Tới dự và phát biểu tại buổi khai trương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao sự đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đặc biệt là những việc tham mưu của Bộ trong xây dựng thể chế, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đi đầu trong đổi mới, chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp cũng như các vấn đề liên quan rất hữu ích; qua đó cung cấp thông tin về tình hình thực tế và tăng tính minh bạch, công khai… “Việc khai trương Trung tâm thể hiện việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng tới cách quản trị thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và xã hội.”, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Như Sơn - Giám đốc Trung tâm tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Trung tâm được xây dựng dựa trên giải pháp công nghệ hiện đại, phần mềm thông minh, trục tích hợp dữ liệu và đặc biệt là từ hệ thống cơ sở dữ liệu lớn đã được xây dựng của Bộ, bao gồm: hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; hệ thống thông tin về đầu tư công; hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hệ thống thông tin về giám sát, đầu tư và hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.

Hiện Trung tâm đang tiếp tục thực hiện việc tích hợp nhiều hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng khác như: Hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ; cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức; hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; hệ thống chấm công, nhận diện khuôn mặt tích hợp; hệ thống hội nghị truyền hình; Hệ thống họp thông minh; hệ thống phân tích thông tin từ nhiều nguồn trên mạng internet; Các số liệu kinh tế - xã hội phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá, phân tích của cơ quan quản lý…/.