Trước thực tế ngành dệt may đối mặt với nhiều khó khăn do chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, theo Bộ Tài chính, Hiệp hội Dệt May Việt Nam đã kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành một loạt vấn đề gỡ khó cho ngành dệt may, trong đó có việc xem xét bỏ quy định nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với mặt hàng vải sản xuất trong nước sử dụng cho may xuất khẩu, thay vì phải nộp thuế trước rồi hoàn sau như quy định.

Bộ Tài chính “bác” đề xuất bỏ thu thuế VAT của Vitas
Theo Bộ Tài chính, việc bỏ quy định nộp VAT đối với doanh nghiệp sử dụng vải trong nước để sản xuất hàng xuất khẩu là chưa phù hợp với quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Giải đáp kiến nghị trên, Bộ Tài chính cho biết, Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành quy định 3 mức thuế suất là 0%, 5% và 10%, trong đó mức thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu theo thông lệ quốc tế. Theo quy định hiện hành, thuế suất VAT đối với mặt hàng vải là 10%. Doanh nghiệp trả VAT 10% khi mua vải trong nước, sau đó lúc xuất khẩu sản phẩm thì được áp dụng thuế suất VAT là 0% và được khấu trừ, hoàn VAT đầu vào.

Theo phân tích của Bộ Tài chính, VAT là thuế gián thu theo hàng hóa, dịch vụ và không có quy định ưu đãi riêng theo đối tượng doanh nghiệp. Đối tượng chịu VAT là hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu VAT. Việc bỏ quy định nộp VAT đối với doanh nghiệp sử dụng vải trong nước để sản xuất hàng xuất khẩu hoặc quy định đối tượng không chịu VAT đối với mặt hàng vải mua trong nước để sản xuất hàng xuất khẩu sẽ làm giảm tính liên hoàn của VAT do doanh nghiệp bán vải trong nước sẽ không được kê khai, khấu trừ VAT đầu vào và có thể làm tăng giá bán của mặt hàng vải, đồng thời chưa phù hợp với quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Từ những phân tích và lý lẽ như trên, Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành về thuế VAT./.