Liên quan đến bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2), theo Thông báo kết luận Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa được công khai, UBTVQH thống nhất chủ trương bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 từ số vốn chưa phân bổ; phân bổ vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định; điều chỉnh vốn hợp lý giữa các dự án để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, theo Văn phòng Quốc hội.

Bố trí vốn đầu tư công phải tập trung, không phân tán
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại Phiên họp thứ 7 của UBTVQH. Ảnh: QH

Chính phủ chịu trách nhiệm hoàn thiện danh mục dự án, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, bảo đảm việc quyết định giao danh mục, phân bổ vốn cho từng dự án phải tuân thủ đúng quy định. Việc bố trí vốn phải tập trung; không phân tán, dàn trải, manh mún. Việc thay thế dự án chưa có trong danh mục đã báo cáo Quốc hội phải bảo đảm không làm thay đổi tổng mức vốn theo cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được Quốc hội quyết định, đồng thời báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Bố trí vốn đầu tư công phải tập trung, không phân tán
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương báo cáo tại Phiên họp thứ 7 của UBTVQH. Ảnh: QH

Về danh mục dự án, mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án của các bộ, ngành, địa phương chưa tuân thủ đúng quy định và số vốn còn lại chưa phân bổ của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBTVQH giao Chính phủ khẩn trương rà soát, tổng hợp danh mục và phương án phân bổ vốn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia và cho từng dự án theo các nguyên tắc tiêu chí đã quy định, sớm báo cáo UBTVQH xem xét. Đề nghị Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm và quyết liệt tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư, không để tiếp tục ách tắc, chậm trễ kéo dài qua nhiều năm.

UBTVQH cũng lưu ý Chính phủ bảo đảm điều hòa nguồn vốn đầu tư công của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn vốn đầu tư công của chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, để ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, có tác dụng lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng, có khả năng hấp thụ vốn; bảo đảm tập trung giải ngân trong 2 năm 2022 – 2023 vốn đầu tư công hỗ trợ Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội. Đồng thời, bảo đảm nguồn vốn để triển khai, hoàn thành các dự án trọng điểm, quan trọng, cấp thiết./.