Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Sẽ tính Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh ở một số địa phương
ộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, tháng 4 năm nay, Bộ KH&CN sẽ báo cáo Bộ Chính trị Đề án phát triển công nghệ sinh học cho giai đoạn tới

Việc tính toán này không chỉ là xếp hạng giữa các tỉnh, thành phố, mà còn là công cụ để mỗi tỉnh biết được điểm mạnh, điểm yếu về KH&CN và đổi mới sáng tạo của từng tỉnh để có căn cứ cải thiện các hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo nhằm phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Năm nay, ngành KH&CN sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi. Từ đây đến cuối nhiệm kỳ này, dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua 4 luật nữa (Luật KH&CN, Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Năng lượng nguyên tử).

Cùng với đó, Chiến lược phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo đến năm 2030 đang được Chính phủ xem xét sớm ban hành, nên các địa phương quan tâm thực hiện ngay trong năm nay bằng các kế hoạch, đề án cụ thể, phù hợp với đặc điểm từng tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, tháng 4 năm nay, Bộ KH&CN sẽ báo cáo Bộ Chính trị Đề án phát triển công nghệ sinh học cho giai đoạn tới. Dự kiến Trung ương sẽ ban hành một nghị quyết riêng về nội dung này. Đây là một trong những chủ trương lớn của Trung ương trong lĩnh vực KH&CN, nên các Sở KH&CN địa phương cần tham mưu các tỉnh, thành ủy tổ chức triển khai Nghị quyết này sau khi được ban hành.

Năm 2022, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chọn là Năm quốc tế khoa học cơ bản vì phát triển bền vững. Năm 2022 cũng là năm đầu tiên Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&CN chủ trì tổ chức Ngày hưởng ứng Ngày đổi mới sáng tạo thế giới (21/4 hằng năm). Theo đó, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị các Sở KH&CN quan tâm đến hai sự kiện này để chủ trì tổ chức ở các địa phương hiệu quả, tiết kiệm, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Cũng liên quan đến tính điểm đổi mới sáng tạo, tháng 11/2021, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo “Báo cáo nghiên cứu phát triển bộ tiêu chí doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam”. Báo cáo nhằm cung cấp thông tin nghiên cứu tổng quát về các bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên thế giới, từ đó phân tích và đề xuất bộ tiêu chí cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Việc sử dụng bộ tiêu chí có thể giúp xác định được mức độ đổi mới sáng tạo của từng doanh nghiệp và làm căn cứ xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tôn vinh các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo động lực phát triển, tìm kiếm các doanh nghiệp ĐMST có tiềm năng cũng như đề xuất các ưu đãi về chính sách cho nhóm này. Theo lộ trình phát triển bản tiêu chí sẽ được tiếp tục khảo sát và hoàn thiện để cho ra mắt bộ chỉ số đổi mới sáng tạo doanh nghiệp Việt Nam hàng năm, và tôn vinh các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nổi bật trên cả nước, truyền cảm hứng cho một thế hệ doanh nghiệp nội toả sáng trên thị trường thế giới.

Theo bảng xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2021, Việt Nam xếp thứ 44 trên 132 quốc gia/nền kinh tế, tăng 2 bậc, so với thứ hạng 42 năm 2020, sau khi Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã cập nhật số liệu GDP theo tính toán mới của Việt Nam.

Việt Nam giữ vị trí xếp hạng về đầu ra đổi mới sáng tạo là 38 và tiếp tục có sự cải thiện thứ hạng đầu vào đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc, từ 62 lên 60 so với năm 2020.