Theo báo cáo vừa được Tổng cục Thống kê công bố, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 29,68 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 194,73 tỷ USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 7 tháng năm 2023, nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 171,5 tỷ USD, chiếm 88,1%.

Cả nước ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD trong 7 tháng năm 2023
Cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 ước tính xuất siêu 2,15 tỷ USD

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 27,53 tỷ USD, tăng 4,4% so với tháng trước và giảm 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 179,5 tỷ USD, giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu trong 7 tháng năm 2023, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 168,3 tỷ USD, chiếm 93,8%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 7 tháng năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 52,4 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 58,6 tỷ USD.

“Cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 ước tính xuất siêu 2,15 tỷ USD”, Tổng cục Thống kê cho biết.

Tính chung 7 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,34 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 12,58 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 27,81 tỷ USD./.