(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 15, tháng 5 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Nguyễn Anh Vũ

Phòng Quản lý Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An