Theo Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú, quyết định tăng chỉ tiêu tín dụng thêm 1,5-2% vừa qua của NHNN nhằm giúp các tổ chức tín dụng có thêm nguồn lực, mở rộng tín dụng đối với những doanh nghiệp, đối tượng, lĩnh vực cần thiết trong nền kinh tế, theo NHNN.

“Việc phân bổ tín dụng có nhiều mong muốn và mục tiêu đặt ra. Trước hết là làm sao tạo điều kiện có thêm dư địa để các ngân hàng thương mại (NHTM) mở rộng tín dụng vào các lĩnh vực cần thiết. Nhưng việc phân bổ tín dụng cũng khuyến khích dành cho những NHTM có khả năng thanh khoản dồi dào và có thực hiện chính sách giảm lãi suất hiện nay…”, ông Tú nói.

Cần hạn chế tăng trưởng tín dụng với ngân hàng đang tăng lãi suất ở mức cao
Theo Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú, điều quan trọng là có room tín dụng, nhưng các NHTM vẫn phải chủ động, tích cực huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội để tạo nguồn cho vay (nguồn: sbv)

Cũng theo Phó Thống đốc thường trực NHNN, một số ngân hàng không hẳn đã hết dư địa tín dụng, bởi dư địa tín dụng của năm 2022 đã được phân bố chung cho cả hệ thống là 14%, nên một số NHTM vẫn còn dư địa tín dụng khá dồi dào. Do vậy, những ngân hàng đó không cần thiết phải nới room thêm lần này, hoặc một số ngân hàng đang tăng lãi suất ở mức cao, thì NHNN thấy rằng cần hạn chế tăng trưởng tín dụng…

“Chính vì thế, việc phân bổ tín dụng lần này có thể được xem là một trong những chính sách khuyến khích các NHTM tập trung huy động vốn và giảm lãi suất, tạo điều kiện rất thuận lợi, tích cực kể cả về nguồn vốn, lãi suất cho doanh nghiệp, cho các dự án, chương trình cần thiết của nền kinh tế…”, ông Tú cho hay.

Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, NHNN tiếp tục theo dõi việc hướng dòng tiền sử dụng room tín dụng này và sẵn sàng tạo điều kiện các nguồn lực vốn dài hạn cho các NHTM, để có điều kiện về nguồn vốn cung ứng ổn định, đảm bảo nhu cầu của các dự án rất cần thiết như hiện nay.

Liên quan đến nội dung tăng chỉ tiêu tín dụng thêm 1,5-2% thì sẽ có khoảng bao nhiều tiền được đưa vào nền kinh tế, ông Tú cho biết, mức tăng này tương đương với 240.000 tỷ đồng được cung ứng thêm cho nền kinh tế. Đến thời điểm hiện nay, tăng trưởng tín dụng là 12,2%. Room tín dụng theo phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng là 14%, nghĩa là vẫn còn 1,8%, cộng với gần 2% tăng thêm, như vậy có khoảng 3,8% room tín dụng cho thời gian cuối năm, kể cả qua Tết âm lịch. Có thể nói là dư địa khá lớn cho các NHTM cung ứng vốn cho các doanh nghiệp, nền kinh tế.

Về cách nào NHNN kiểm soát nới room tín dụng để nguồn vốn đi vào đúng lĩnh vực, đối tượng cần thiết, ông Tú cho biết, đối tượng NHNN muốn tập trung và cũng là chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, trước hết vào lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp phục vụ cho xuất khẩu, phụ tùng thay thế, đặc biệt là phục vụ cho lĩnh vực có vai trò động lực cho tăng trưởng của nền kinh tế lúc này. Do vậy, NHNN chỉ đạo các NHTM hướng dòng vốn vào lĩnh vực đó.

Thời gian qua, Thủ tướng chỉ đạo quan tâm đến lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là lĩnh vực giúp cho người dân có tiền mua nhà ở xã hội, cũng như nhà ở phục vụ thực sự cho nhu cầu đời sống của người dân. Từ trước đến nay, NHNN luôn coi đây là một trong những lĩnh vực quan tâm và vẫn chỉ đạo các NHTM tạo điều kiện cho những lĩnh vực mua nhà ở xã hội của người dân được khơi thông, cũng như có nguồn lực để người dân mua nhà. Vì thế, việc quản lý dòng tiền, theo dõi hoạt động của các NHTM rất cần thiết.

“NHNN dành room tín dụng, ưu tiên thoả đáng cho những NHTM có khả năng thanh khoản cao và đặc biệt là những ngân hàng đang giảm lãi suất hiện nay. Đây là một trong những chính sách để khuyến khích các NHTM giảm lãi suất cho vay…”, ông Tú nói./.