T+4, cổ phiếu chuyển sàn sẽ được giao dịch trở lại

HNX cho biết, 4 doanh nghiệp đầu tiên chuyển sàn từ HOSE sang HNX là CTCP BIBICA (mã chứng khoán BBC), CTCP Giống cây trồng miền Nam (mã chứng khoán SSC), CTCP Xuất Nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT), CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG). Theo đó, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu BBC và SSC là ngày 29/3/2021 và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ABT và VFG là ngày 1/4/2021.

Như vậy, cổ phiếu chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 3/3/2021 chỉ phải tạm ngừng giao dịch 3 ngày làm việc và sẽ được giao dịch tại HNX vào ngày làm việc thứ 4 kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HOSE.

Cũng theo HNX, để phối hợp thực hiện chuyển giao dịch cho cổ phiếu 3 đơn vị là VSD, HOSE và HNX đã trao đổi và thống nhất cơ bản quy trình thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu. Theo đó, sau khi nhận được hồ sơ đăng ký chuyển giao dịch cổ phiếu từ doanh nghiệp, HOSE ra thông báo về ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu tại HOSE, dự kiến 5 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Sau đó, HNX ra thông báo về ngày giao dịch đầu tiên tại HNX, dự kiến ngày T+4 kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HOSE, đồng thời tiếp nhận hồ sơ, thông tin về cổ phiếu chuyển giao dịch để sẵn sàng thực hiện giám sát giao dịch, công bố thông tin.

Căn cứ các thông báo này, VSD thực hiện chuyển dữ liệu từ sàn HOSE ra HNX và cài đặt hệ thống cho việc giao dịch tại HNX. Doanh nghiệp không cần gửi hồ sơ đăng ký chuyển sàn cho VSD.

Như vậy, hồ sơ và thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu được đánh giá là rất đơn giản, thời gian ngừng giao dịch cũng được quan tâm giảm thiểu để đảm bảo thuận lợi và quyền lợi của doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư.

Chuyển sàn, cổ phiếu có còn trong bộ chỉ số?

Cả 4 mã đầu tiên chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX đều thuộc về các doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn PAN Group. Bên cạnh sự hưởng ứng của PAN Group, trên sàn HOSE có Công ty Chứng khoán VNDirect (mã VND) đã gửi công văn đến 2 Sở và VSD, đề nghị ngày tạm dừng giao dịch tại HOSE là 30/3/2021, để chuyển sàn sang HNX. Bên cạnh việc chốt chuyển sàn, Chủ tịch VNDirect cũng đề nghị nhà quản lý xem xét 2 vấn đề. Thứ nhất, hướng dẫn về Sở giao dịch chứng khoán nào sẽ tiếp nhận thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu khi Công ty thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu (phát hành thêm). Thứ hai, đề nghị tiếp tục duy trì cổ phiếu VND trong các rổ chỉ số như hiện nay mà VND đang tham gia khi giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Liên quan đến vấn đề thứ nhất, Đại hội đồng cổ đông VNDirect ngày 18/3/2021 vừa qua đã thông qua kế hoạch phát hành 220.430.169 cổ phiếu trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đại hội cũng thông qua việc giá chào bán không cao hơn 80% giá trị sổ sách của cổ phiếu theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty.

Liên quan đến vấn đề thứ hai, hiện mã VND có tên trong nhiều rổ cổ phiếu tính ra các chỉ số như VN-Index, VNX-Index, VN100, VNFINSELECT… Nếu chuyển sàn, biến động giá cổ phiếu có còn được tính vào rổ tính các chỉ số trên hay không là một câu hỏi, rất cần nhà quản lý sớm trả lời.

Tìm hiểu của Kinh tế và Dự báo, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có hướng dẫn cụ thể việc Sở tiếp nhận các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu của doanh nghiệp chuyển sàn. Về chỉ số, Công văn 713, UBCK đã nói rõ: Các cổ phiếu của các công ty chuyển giao dịch nằm trong bộ chỉ số VN-Index tại HOSE sẽ được đưa ra khỏi bộ chỉ số trong thời gian tạm thời chuyển giao dịch sang HNX. Công văn 731 cũng chỉ rõ, tạm thời chưa chuyển xem xét chuyển giao dịch cổ phiếu của các công ty có cổ phiếu trong bộ chỉ số VN30.

Với nội dung trên, biến động giá cổ phiếu chuyển sàn sẽ không được tính vào rổ chỉ số nơi cổ phiếu có tên trong danh sách tính. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn chờ nhà quản lý khẳng định cho rõ, việc cổ phiếu của doanh nghiệp có còn nằm trong bộ chỉ số hay không. Từ phía doanh nghiệp, ông Đỗ Ngọc Quỳnh, quyền Tổng giám đốc VNDirect cho rằng, việc chuyển sàn không làm thay đổi chất lượng cổ phiếu, chỉ là giải pháp tạm thời do các doanh nghiệp cố gắng góp sức cùng nhà quản lý thực hiện nhằm giảm tình trạng nghẽn lệnh tại sàn HOSE, nên không có lý do đưa cổ phiếu ra khỏi rổ chỉ số mà nó có tên./.