Thông tư số 26/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Với mục đích điều chỉnh cách tính tỷ lệ LDR tại các ngân hàng thương mại, việc thay đổi cách tính tổng cấu phần huy động được đánh giá sẽ giảm áp lực lên lãi suất cho vay.

Cơ chế mới sửa đổi cách tính tỷ lệ LDR giúp giảm áp lực lãi suất vay
So sánh Thông tư số 22/2019 và Thông tư số 26/2022

Theo đó, Thông tư số 26/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 20 và khoản 2 Điều 24 của Thông tư 22/2019/TT-NHNN cho phép các tổ chức tín dụng được tính một phần tiền gửi có kỳ hạn Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi và có lộ trình giảm dần. Theo đó, từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2023, các tổ chức tín dụng được trừ 50% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước; từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024 được trừ 60% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước; từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025 được trừ 80% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước; từ ngày 1/1/2026 được trừ 100% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước.

Cũng theo quy định tại Thông tư số 26/2022/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng chưa đáp ứng được tỷ lệ an toàn vốn quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-NHNN thực hiện lộ trình tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tại Thông tư số 41/2016/TT-NHNN theo Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu được phê duyệt sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Quyết định số 689/QĐ-TTg. Trong thời gian chưa áp dụng Thông tư số 41/2016/TTNHNN, ngân hàng thương mại thực hiện tỷ lệ an toàn vốn quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-NHNN.

Cơ chế mới sửa đổi cách tính tỷ lệ LDR giúp giảm áp lực lãi suất vay
Ước tính thay đổi tỷ lệ LDR tại các ngân hàng thương mại theo cách tính mới của Thông tư số 26/2022/TT-NHNN

Sự thay đổi tại Thông tư số 26/2022/TT-NHNN góp phần làm giảm áp lực đối với lãi suất cho vay. Công ty chứng khoán VNDirect nhận định, các ngân hàng thương mại quốc doanh có nguồn tiền gửi dồi dào tại Kho bạc Nhà nước như: Vietcombank, BIDV, VietinBank sẽ được hưởng lợi từ sự thay đổi của quy định nói trên.

“Chúng tôi cho rằng, Thông tư số 26/2022/TT-NHNN sẽ mang lại lợi thế cho các ngân hàng có nguồn tiền gửi dồi dào tại Kho bạc Nhà nước. Theo ước tính của chúng tôi, các ngân hàng như: Vietcombank, BIDV, VietinBank sẽ được hưởng lợi khi tỷ lệ LDR mới giảm đáng kể”, chuyên gia của VNDirect nhận định.

Theo VNDirect, Thông tư số 26/2022/TT-NHNN sẽ có tác động tích cực lên thanh khoản hệ thống, khi có khoảng 50% tiền gửi Kho bạc Nhà nước có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại (ước tính khoảng hơn 150 nghìn tỷ đồng, dựa trên số liệu Báo cáo tài chính quý IV/2022), sẽ có khả năng được tính vào phần dư địa cho vay của hệ thống. Nhờ đó phần nào sẽ giảm áp lực lên lãi suất cho vay./.