Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2022 được xây dựng dựa trên đánh giá, xếp hạng theo 3 tiêu chí chính của các công ty bao gồm: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan (người tiêu dùng, chuyên gia…) được thực hiện trong tháng 8/2022.

Danh sách 1: Top 10 công ty thực phẩm uy tín năm 2022 - nhóm ngành: Sữa và sản phẩm từ sữa

Công bố Top 10 công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2022
Nguồn: Vietnam Report, Top 10 công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2022

Danh sách 2: Top 10 công ty thực phẩm uy tín năm 2022 - nhóm ngành: Đường, bánh kẹo và thực phẩm dinh dưỡng khác

Công bố Top 10 công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2022
Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2022

Danh sách 3: Top 10 công ty thực phẩm uy tín năm 2022 - nhóm ngành: Thực phẩm đóng gói, gia vị, dầu ăn

Công bố Top 10 công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2022
Nguồn: Vietnam Report, Top 10 công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2022

Danh sách 4: Top 10 công ty thực phẩm uy tín năm 2022 - nhóm ngành: Thực phẩm tươi sống, đông lạnh

Công bố Top 10 công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2022
Nguồn: Vietnam Report, Top 10 công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2022

Danh sách 5: Top 10 công ty đồ uống uy tín năm 2022 - nhóm ngành: Đồ uống có cồn

Công bố Top 10 công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2022
Nguồn: Vietnam Report, Top 10 công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2022

Danh sách 6: Top 10 công ty đồ uống uy tín năm 2022 - nhóm ngành: Đồ uống không cồn (nước giải khát, trà, cà phê…)

Công bố Top 10 công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2022
Nguồn: Vietnam Report, Top 10 công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2022