Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 (địa chỉ tại 40/32 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) đã vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Công ty May Sài Gòn 3 đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu sau: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, 2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, 2015; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, 2016; Báo cáo thường niên năm 2015. Theo quyết định này, Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 sẽ bị phạt tiền 60 triệu đồng.

Trước đó, tính từ đầu tháng 01/2017 đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt đối với 16 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.