Theo Quyết định số 398/QĐ-TTg, ngày 19/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Công ty cổ phần đầu tư Trung Quý – Bắc Ninh là chủ đầu tư dự án này.

Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh thành lập ngày 7/8/2007, có trụ sở chính tại LK32-1,2,3,4 KĐT phục vụ KCN Thuận Thành III, phân khu B, thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng thực hiện tại các xã Vĩnh Hồng, Vĩnh Hưng và Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương có diện tích 214,57 ha với tổng nguồn vốn đầu tư là 1.802 tỷ đồng; trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 270,3 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hải Dương tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án phù hợp với vản bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm.

UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương yêu cầu Nhà đầu tư: Ký quỹ để đảm bảo thực hiện Dự án theo quy định; chỉ được triển khai Dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ đạo Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hải Dương và các cơ quan liên quan giám sát, đánh giá việc thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp./.