Đại hội được tổ chức với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và theo đúng quy định, nhằm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội được tiến hành với chủ đề: Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo; nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến chỉ đạo Đại hội. Đại hội còn có sự tham dự của lãnh đạo các ban, cục, vụ trực thuộc các ban Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Nguyễn Văn Trung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí là uỷ viên Ban cán sự Đảng, uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng 191 đại biểu chính thức tham dự đại diện cho 1.275 Đảng viên trực thuộc 36 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ, đó là: đồng chí Võ Hồng Phúc, đồng chí Bùi Quang Vinh; các đồng chí nguyên là Thứ trưởng thường trực: đồng chí Trương Văn Đoan, đồng chí Cao Viết Sinh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, cán bộ đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020; triển khai, cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết; đánh giá đúng kết quả đạt được. Trên cơ sở đó, khắc phục những hạn chế, bất cập và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020

Tại Đại hội, đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Báo cáo đánh giá, trong 5 năm qua, vượt qua nhiều thách thức, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cố gắng, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng

Theo đó, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan, cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo các đơn vị, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Bộ tiếp tục giữ được vai trò là Bộ đi tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ đạt được nhiều tiến bộ. Việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng nghiêm túc, có nhiều đổi mới, sáng tạo về hình thức, chất lượng hiệu quả về nội dung. Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, đảm bảo chất lượng.

Để đạt được những kết quả trên, đồng chí Mai Ngọc Bích nhấn mạnh, đó là nhờ “Đảng ủy cơ quan luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ trong lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ có nhiều cố gắng, nỗ lực, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ...”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy cơ quan cũng nghiêm túc nhìn nhận một số hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua.

Các đại biểu cũng đã trình bày nhiều báo cáo tham luận có chất lượng, như: tham luận "Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" tại Đảng bộ Cục Quản lý đấu thầu" của Bí thư Đảng bộ Cục, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu Nguyễn Đăng Trương; tham luận "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Đầu tư Lê Trọng Minh; tham luận "Đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện thể chế góp phần tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng hướng tới tăng trưởng cao và bền vững" của Phó Viện trưởng CIEM Phan Đức Hiếu; tham luận "Đổi mới tư tưởng, chính sách trong công tác đầu tư công, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra" của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Đỗ Thành Trung...

Xây dựng Đảng bộ cơ quan vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra mục tiêu Xây dựng Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, xây dựng cơ quan phát triển toàn diện.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

- 100% tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; 90% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;

- 90% tổ chức đảng trực thuộc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó 20% “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;

- Phấn đấu kết nạp 180 đảng viên mới; Phấn đấu hàng năm Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;

- Lãnh đạo Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

Về phương hướng, Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ: cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, Chính phủ, Đảng bộ cơ quan và các cấp ủy trực thuộc kịp thời quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; xây dựng cơ quan liêm chính, hành động quyết liệt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Xây dựng mô hình tổ chức cơ quan trở thành một cơ quan tham mưu chiến lược về cải cách và phát triển của Đảng và Nhà nước

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi nhận thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, khóa XXIV, Đảng ủy cơ quan, các cấp ủy trực thuộc đã có nhiều đổi mới, chất lượng công tác Đảng và các hoạt động không ngừng được cải thiện, động viên được tập thể, cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết đã đề ra.

Bên cạnh đó, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng không ngừng được củng cố trong mọi hoạt động công tác của cơ quan, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa tinh thần, đường lối của các Nghị quyết của Đảng vào nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị và của Bộ.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có nhiều cải tiến lề lối làm việc và đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, gương mẫu trong lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo chủ chốt của cơ quan trong tất cả các mặt công tác.

Tại Đại hội, ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, ông Thắng cũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, các nhiệm vụ đề ra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần thẳng thắn nhìn nhận vào một số bất cập, tồn tại trong công tác quản lý và công tác xây dựng Đảng. Cụ thể, chất lượng, tiến độ tham mưu xây dựng, triển khai một số đề án, báo cáo vẫn còn hạn chế; công tác phối hợp chưa thực sự hiệu quả; việc chia sẻ, phối hợp xử lý công việc còn thụ động; tư duy đổi mới có lúc, có nơi chưa thể hiện rõ nét, vẫn còn tồn tại một số tư tưởng bảo thủ, ngại va chạm…

Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu rõ, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong nhiệm kỳ tới là hết sức nặng nề. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, Đảng ủy cơ quan phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng trong mọi mặt công tác, đặc biệt là công tác tổ chức, cán bộ và công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và cơ quan, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó, đặc biệt là trong định hướng chiến lược đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình tổ chức cơ quan trở thành một cơ quan tham mưu chiến lược về cải cách và phát triển của Đảng và Nhà nước…

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm, khách quan, Đại hội đã bầu ra danh sách 26 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 26 đồng chí

Ban Chấp hành cũng đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm 9 đồng chí. Theo đó, đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025; 2 đồng chí Phó Bí thư là: Đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng; Đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ

Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gồm 7 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thế Ngân là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII gồm 4 đồng chí là đại biểu chính thức và 1 đồng chí là đại biểu dự khuyết.

Thay mặt các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Quốc Phương, Bí thư Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết, ông và các ủy viên trong Ban Chấp hành ý thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là nhiệm vụ mà các đại biểu Đại hội tin tưởng giao cho.

Tân Bí thư Đảng ủy Trần Quốc Phương khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tận tâm, tận lực, cùng với cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ phấn đấu triển khai, thực hiện sáng tạo, có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, đáp ứng sự tin tưởng của các đồng chí đảng viên.

Bí thư Phương cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan Đảng cấp trên tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời mong muốn được đón nhận các ý kiến góp ý, phê bình thẳng thắn để kịp thời điều chỉnh, khắc phục trong quá trình chỉ đạo, điều hành công việc.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, sau 2 phiên họp của Đại hội, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung và đồng thuận cao trong quá trình thực hiện các nội dung của chương trình Đại hội.

Các đại biểu cũng đã trao đổi và đóng góp, đề xuất nhiều ý kiến phong phú, thiết thực và hiệu quả nhằm thực hiện, triển khai tốt các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cơ quan khóa XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đánh giá cao những thành tích và kết quả đã đạt được của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng đảng, nâng cao sức mạnh của tổ chức đảng đã được đẩy mạnh và chuyển biến tích cực, tạo ra các điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để đạt được các thành tích nói trên, Đại hội bày tỏ lòng cảm ơn ban chấp hành Đảng bộ khóa XXIV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, tạo các điều kiện thuận lợi để Ban Chấp hành khóa XXV tiếp tục nhiệm vụ mới.

Đại hội cũng đã nhất trí cao và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết với sự thống nhất cao, thông qua dự thảo

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025

Theo Tân Bí thư Đảng ủy Trần Quốc Phương, một trong những thành công lớn của Đại hội hôm nay là thực hiện tốt công tác dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, công tâm và khách quan trong việc lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXV gồm 26 đồng chí.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Tân Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí từ cấp ủy đến đảng viên ở các cấp cần chỉ đạo và tổ chức thực hiện phổ biến, quán triệt và triển khai các nội dung của Nghị quyết bằng các giải pháp cụ thể nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

Như vậy, sau gần 2 ngày (7-8/9/2020) làm việc khẩn trương, hiệu quả, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành các chương trình nghị sự đề ra và thành công tốt đẹp./.

Danh sách 26 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo theo A,B,C):

01. Lê Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp

02. Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường

03. Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan

04. Nguyễn Văn Đoàn, Cục trưởng Cục Phát triển hợp tác xã

05. Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ

06. Nguyễn Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ

07. Đào Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan

08. Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

09. Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài

10. Trần Hào Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế

11. Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp

12. Lương Văn Kết, Chánh Thanh tra Bộ

13. Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Công đoàn Bộ

14. Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại

15. Lê Trọng Minh, Tổng biên tập Báo Đầu tư

16. Nguyễn Thế Ngân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

17. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế

18. Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

19. Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị

20. Nguyễn Đức Tâm, Chánh Văn phòng Bộ

21. Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

22. Giang Thanh Tùng, Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển

23. Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch

24. Tăng Ngọc Tráng, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

25. Đỗ Thành Trung, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân

26. Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu

Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Đồng chí Trần Quốc Phương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2. Đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng

3. Đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ

Các đồng chí Ủy viên (theo A,B,C):

4. Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Cục trưởng Cục Phát triển hợp tác xã

5. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Công đoàn Bộ

6. Đồng chí Lê Trọng Minh, Tổng biên tập Báo Đầu tư

7. Đồng chí Nguyễn Thế Ngân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

8. Đồng chí Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị

9. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Chánh Văn phòng Bộ

Danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII:

4 Đại biểu chính thức

1. Đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2.Đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ

3. Đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng

4. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Công đoàn Bộ

01 Đại biểu dự khuyết

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp